Fremtidens elbusser kører nu i København

29-08-2016
 

MOVIA NYT: "Movia har ambitiøse klima- og miljømål og arbejder målrettet for at understøtte kommunernes og regionernes ønsker om en stadig mere klima- og miljøvenlig kollektiv transport. Derfor er vi meget tilfredse med nu også at bidrage med både forsøg og drift af de nye elbusser," siger Dorthe Nøhr Pedersen, adm. direktør i Movia

 
 

Med to nye elbusser tager København et afgørende skridt mod en grønnere fremtid med kollektiv trafik, der hverken støjer eller forurener. Elbusserne kører på den teknologi, som alle busser i København vil køre på inden for de næste 10-15 år, hvis det står til Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).


De to nye elbusser har ikke nogen udstødning, de er næsten støjfrie og kører udelukkende på certificeret vedvarende energi produceret af danske havvindmøller. Og så kan de oplades på bare tre minutter ved endestationerne, via en arm på taget af bussen, der går op i en oplader. Opladningsmetoden er afgørende, fordi den betyder, at busserne bruger meget lidt energi, at de kan være mere på gaden og at der er plads til flere passagerer, fordi batterierne er lettere og fylder mindre.


Det glæder Københavns overborgmester, Frank Jensen, der har planer med den nye teknologi. Han har stillet sig i spidsen for en omlægning af bustrafikken i København med en vision om, at alle byens busser over de næste 10-15 år udskiftes med elbusser.


"Elbusserne ser ud til at være langt det bedste alternativ til dieseldrevet kollektiv trafik - de hverken larmer, sviner eller udleder CO2. En omlægning til 100 % elbusser betyder renere luft og mindre støj, og bringer København et vigtigt skridt nærmere målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025," siger overborgmester Frank Jensen.


Siemens har tidligere vurderet, at det vil koste ca. 68 mio. kr. mere om året, hvis alle busser i København skiftes ud med elbusser - et beløb, som dog ville falde til 19 mio. kr., hvis den særligt hårde elafgift på elbusser lettes.


"Det er helt sort, at afgifterne på elbusser er 200 gange højere end på S-tog og letbaner. Derfor har jeg også taget fat i regeringen og bedt dem kigge på elafgifterne - så det ikke er regningen fra staten, der spænder ben for, at vi får en grønnere by," siger Frank Jensen.


Ny, fremtidssikret teknologi


De to nye elbusser kører i en toårig testperiode blandt almindelige busser på linje 3A mellem Nordhavn på Østerbro og Valbyparken. Projektet er finansieret af Københavns Kommune og Trafik- og Byggestyrelsen, og er blevet til i tæt samarbejde med Movia og E.ON Danmark.


Vi er stolte over at være med til at gøre den kollektive transport i København grønnere, mere støjfri og mindre forurenende. E.ONs vision er at bidrage til at skabe rygraden i fremtidens bæredygtige byer, herunder også at gøre København til en CO2-neutral hovedstad i 2025. Vi ser et stort potentiale i at elektrificere den kollektive transport, og mener, at et tiltag som dette er helt nødvendigt, hvis København skal nå klimamålsætningerne, siger Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark.


Den nye, fremtidssikrede teknologi med hurtigopladning ved endestationen betyder blandt andet, at busserne kan køre mere effektivt, da de kun skal ud af drift ved rengøring og serviceeftersyn.


"Movia har ambitiøse klima- og miljømål og arbejder målrettet for at understøtte kommunernes og regionernes ønsker om en stadig mere klima- og miljøvenlig kollektiv transport. Derfor er vi meget tilfredse med nu også at bidrage med både forsøg og drift af de nye elbusser," siger Dorthe Nøhr Pedersen, adm. direktør i Movia.


Man forventer, at prisen på elbusser vil falde, når efterspørgsel og produktion stiger. Det skyldes bl.a., at elbus-teknologien er mere enkel end for almindelige dieselbusser, og vedligeholdelse af busserne vil derfor være tilsvarende billigere.


Kontakt


  • Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund på tlf. 31 47 94 97 eller mail EB2F@okf.kk.dk
  • Dorthe Nøhr Pedersen, adm. direktør i Movia, via Movia presse på tlf. 36 13 20 10 eller mail presse@moviatrafik.dk
  • Susanne Tolstrup, kommunikationschef i E.ON Danmark, på tlf. 30 38 61 12 eller mail susanne.tolstrup@eon.dk
 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.