Cykelparkering ved busstoppesteder i København

27-08-2015
 

Det skal være nemmere at kombinere cyklen med den kollektive transport. Derfor undersøger Movia i samarbejde med Københavns, Furesø og Gladsaxe kommuner, Supercykelstisekretariatet og Region Hovedstaden, hvordan cykelparkering ved stoppesteder skal designes og placeres

 
 

94 pct. af københavnerne er overordnet set tilfredse med København som cykelby, men zoomer man ind på cykelparkering falder tilfredsheden markant til kun 33 pct. Ser man på muligheden for at kombinere cyklen med den kollektive transport ligger tilfredsheden på 60 pct.


Derfor er der i disse år stort politisk fokus på at forbedre cykelparkeringen i København, og et af fokuspunkterne er cykelparkeringen ved stationer og busstoppesteder. København har fået 1,2 mio. kr. i støtte fra staten til et forsøg med bedre cykelparkering langs den nye hurtigbusrute +Way fra Hans Knudsens Plads til Nørreport via Nørre Campus. Nu vil teknik- og miljøborgmester finde den kommunale medfinansiering til projektet.


- Vi skal give københavnerne og byens mange pendlere gode alternativer til bilen. Vi arbejder sammen med Movia benhårdt på, at gøre det nemmere for busserne at komme hurtigt gennem trafikken. Og nu tager vi også hul på et samarbejde om at forbedre mulighederne for at parkere cyklen ved busstoppestederne, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).


- Vi ved ikke nok om, hvad der får pendleren, skoleeleven eller pensionisten til at kombinere cykel og bus, eller hvilke ønsker, de har til det optimale busstoppested og cykelparkering. Derfor begynder projektet med at spørge dem, fortæller Anette Enemark, der er chef for Mobilitetsrådgivningen hos Trafikselskabet Movia.


Passagererne bliver spurgt om deres ønsker til stoppested og cykelparkering, og svarene skal ud over passagerernes konkrete ønsker også vise, om der er forskel på ønskerne hos passagerer i boligområder, erhvervsområder, den tætte by og uden for byen.


- Mange bruger automatpiloten når de vælger transportmiddel. Enten er man cyklist, busbruger eller billist. Vi vil gerne opnå, at flere vælger det transportmiddel - eller kombination af transportmidler - der passer til den konkrete tur. Og selvfølgelig gerne, at flere kombinerer bus og cykel oftere, siger Anette Enemark.


Fakta
Københavns Kommune har fået tildelt 784.000 kr. fra den statslige "Pulje til Supercykelstier og Cykelparkering" til projektet "Cykelparkering ved større busstop". Den nødvendige egenfinansiering til projektet på 1,2 mio. kr. indgår pt. i kommunens forhandlinger om budgettet for 2016.


Projektet vil forbedre kapaciteten og opgradere cykelparkeringsfaciliteterne med omkring 200-400 cykelparkeringspladser ved udvalgte busstoppesteder, for at gøre det attraktivt for pendlere at kombinere cyklen med bus. Projektet vil tage udgangspunkt i et pilotprojekt langs +Way-ruten i København og vil på baggrund af erfaringerne udvikle et mere generelt koncept, der vil kunne implementeres på andre udvalgte busstoppesteder i København.


Kontakt:
Pressechef for teknik- og miljøborgmesteren Morten Rixen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, telefon 5168 0619

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.