Plustur i rejseplanen tiltaler en yngre målgruppe

31-01-2019
 

God og sammenhængende kollektiv transport er afgørende for borgerne overalt på Sjælland. Derfor kan du som et forsøg i en række kommuner bestille en plustur i Rejseplanen, hvis bus og tog ikke dækker hele vejen. Forsøget har kørt siden marts i Kalundborg og Roskilde Kommuner og de seneste måneder også i Holbæk, Sorø og Næstved Kommuner. Erfaringerne viser, at de 30-39-årige er dem, som bruger plustur mest.

 
 

I Kalundborg og Roskilde Kommuner har man siden marts 2018 kunne bestille en plustur i rejseplanen, hvis bus og tog ikke dækker hele rejsen, og Sorø og Holbæk Kommuner kom med i samme forsøg 24. september 2018, mens Næstved Kommune blev en del af ordningen 4. oktober 2018. Ordningen er for alle, og betales med betalingskort, når turen bestilles. Plustur koster 21 kr. uafhængigt af rejsens længde og skal ligesom en flextur bestilles mindst to timer i forvejen.
 

Erfaringerne fra forsøget i Sorø, Holbæk og Næstved Kommuner viser, at hvor flextur er et produkt primært for de ældre, har plustur i rejseplanen tiltrukket en yngre målgruppe. Gennem den almindelige flextur-ordning står borgere fra 70 år og opefter for 65 pct. af turene, mens de 30-39-årige står for 34 pct. af alle turene i plustur i rejseplanen. Dermed er de den aldersgruppe, som står for de fleste ture.
 

"Det er vigtigt at kunne leve og bo aktivt der, hvor der er længere mellem husene. Men det er ikke altid, at bus og tog dækker til sommerhuset eller rækker hele vejen til gården. Rejseplanen er en af danskernes foretrukne apps, og vi er glade for at se, at vi med plustur i rejseplanen kan nå bredere ud end vi kan med den almindelige flextur-ordning" siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.
 

Fra 24. september og 4. oktober 2018 til og med 27. januar 2019 blev der bestilt 161 ture med plustur i rejseplanen i Holbæk, Sorø og Næstved Kommuner. Det svarer til 12 ture i gennemsnit pr. måned pr. kommune. Nedenfor vises tallene for de tre kommuner fordelt på alder:

 

Fakta

  • Plustur er en del af rejseplanen. Du vil derfor automatisk blive tilbudt plustur, når bus og tog ikke dækker din rejse eller ikke rækker hele vejen. Er plustur en mulighed, vil plustur fremgå af rejseoversigten i rejseplanen
  • Movia vil løbende sammen med kommunerne evaluere forsøget
  • Andre steder i Danmark er trafikselskaberne også i gang med at indføre plustur i rejseplanen. I Nordjylland har det været muligt at få tilbudt en plustur i alle kommuner siden januar 2018. På Fyn har deres variant af plustur (Telekørsel) været tilbudt i alle kommunerne undtagen Odense Kommune siden august 2018. I Midtjylland og Sydjylland har Midttrafik og Sydtrafik indført plustur som forsøg i henholdsvis Lemvig og Sønderborg Kommuner.
 
Kontaktinformation

Movia presse og kommunikation: Tlf. 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.