Større fleksibilitet med kommunebus

24-06-2016
 

Det nye busprodukt, Kommunebussen, blev præsenteret på Movias trafikbestillerkonference 9. juni 2016. Det er en fleksibel løsning som sikrer, at kørselsbehovet kan tilpasses fra dag til dag

 
 

Med et nyt busprodukt bliver det lettere for kommunerne at dække behovet for den del af den kommunale kørsel, som ligger mellem den almindelige kollektive trafik og Flextrafik-produkterne.


Kommunebussen, som blev præsenteret på Movias trafikbestillerkonference 9. juni 2016, er en fleksibel løsning som sikrer, at kørselsbehovet kan tilpasses fra dag til dag. Det betyder, at bussen den ene dag fx kører ældre til foredrag på dagcentret, den næste dag kører børn til fx skolesvømning, mens den i aftentimerne, fungerer som en almindelig bus på en rute med få passagerer. Ved at planlægge kørslen med kommunebussen på tværs, men i sammenhæng med øvrige kørselsordninger, bliver kommunernes udnyttelse af vognparken mere effektiv og miljøbelastningen bliver samtidig reduceret, fordi transportbehovene i kommunen løftes med mindre busser. Kommunerne kan med det nye busprodukt, Kommunebus, selv stille krav til service og materiel, mens Movia bistår med rådgivning og sørger for at udbyde og afregne kørslen. Dermed får kommunerne gavn af det indkøbsfællesskab, som Movia også er.


I august 2015 indførte Lejre Kommune, som den første kommune kommunebussen til at varetage kørslen til- og fra tre af kommunens skoler. I Lejre Kommune er der tilfredshed med Movias rådgivning og hjælp ift. udbud og afregning af Kommunebussen. Kørslen er blevet udført billigere end den hidtidige kørsel, og alle ture er gennemført som planlagt. Det er kommunens og Movias opfattelse, at kommunebussen er kommet rigtig godt fra start og at borgerne har taget godt imod den nye kommunebus. Erfaringerne fra Lejre vil blive brugt aktivt, når Movia i den kommende tid tilbyder alle øvrige kommuner et møde, hvor kommunebussen og potentialet for de enkelte kommuner vil blive præsenteret.


Du kan allerede nu kontakte Lars Richter på lri@moviatrafik.dk, hvis du er interesseret i få aftalt et møde om kommunebussen. Du kan også se præsentationen fra trafikbestillerkonferencen her.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.