Movias nyeste udbud sikrer mere miljøvenlige busser igen

13-03-2017
 

PRESSE: 9,8 mio. årlige buspassagerer kan fra årsskiftet se frem til mere miljøvenlige busser. Det sker, når nye kontrakter på blandt andet linje 8A træder i kraft. Forløbet viser, at opera-tørmarkedet og Movia deler ambitioner for den grønne omstilling.

 
 

I den seneste tid har man kunne læse meget om linje 8A i pressen - og ikke for det gode. Det skyldes, at den vigtige buslinje mellem Friheden Station i Hvidovre, via Frederiksberg og København til Nordhavn har været i udbud. Og det har givet anledning til kritik af Movia, fordi der kunne gives tilbud med ældre busser - såkaldte Euronorm-4-busser. Men det viser sig, at bekymringen har været ubegrundet.


For når de nye kontrakter for blandt andet linje 8A træder i kraft til december i år bliver det med nye Euronorm 6-busser. Dermed kan de 6,4 mio. årlige passagerer på linje 8A - og Københavnerne, Frederiksbergensere og Hvidovrianere i øvrigt - se frem til busser med højeste miljøstandard. Helt konkret vil CO2-udledningen falde med 26 pct. på linjen. Partikel- og NOx-udledningen vil være uændret, da de eksisterende busser er opgraderet med filter som led i Luftpakken.

Kontrakten på linje 8A gælder kun frem til Metrocityringen åbner i sommeren 2019. Og det var den usædvanligt korte kontraktperiode, som var årsag til, operatørerne kunne byde med Euronorm 4-busser. I overensstemmelse med Movias ambition om at reducere klima- og miljøbelastningen i busdriften vægtede højere miljøstandard imidlertid i udbuddet. Operatørerne kunne byde med første tilbud frem til 25. november 2016. 13. marts 2017 blev udbuddet afgjort. Arriva vandt udbuddet af linje 8A.


"Movia har fået kritik i medierne for ikke at være tilstrækkeligt optaget af miljøet. Movia har et mål om fossilfri busdrift allerede i 2030. Og vores oplevelse er, at markedet fungerer effektivt - også når det handler om at byde ind i det høje ambitionsniveau, som Movia har på miljøområdet", siger forretningschef Per Gellert og fortsætter:


"Vi er glade for, at vores udbudsmodel virker - også når kontraktperioden er usædvanligt kort. Men det overrasker os ikke, at operatørmarkedet leverer høj miljøstandard, for det er vores erfaring, at når man lægger det op til markedet at komme med løsninger, så får man de bedste resultater".


Baggrund og fakta

Sammen med kommunerne og regionerne på Sjælland arbejder Movia målrettet for at skabe en grønnere kollektiv transport. Udledningen af CO2 i Movias busdrift er i perioden 2008-2016 faldet med 29 pct. mens NOx og partikel-udledningen er faldet med henholdsvis 73 pct. og 78 pct. siden 2008. Sammen med kommuner og regioner har Movia opsat et mål om fossilfri busdrift allerede i 2030.


Buslinje 8A har 6,4 mio. årlige passagerer og kører 80.000 køreplantimer om året. Udbuddet af linje 8A er en del af udbuddet A15, som berører samlet 9.8 mio. passagerer og 171.000 køreplantimer.


Yderligere oplysninger
Per Gellert, forretningschef, via Movia Kommunikation og Presse på 3613 2010.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.