Movia kårer årets busoperatør

07-04-2017
 

PRESSE: Movia har på årets Operatørkonference 7. april 2017 uddelt fem priser til de busoperatører, som passagerne har givet den bedste bedømmelse på en række kvalitetsområder.

 
 

Prisen som Årets Operatør 2017 gik til Arriva Danmark A/S garageanlæg i Kalundborg, som er den operatør og det garageanlæg, som har haft de mest tilfredse passagerer i busserne målt i løbet af sidste år.


Helmer Jensen driftschef i Arriva Danmark sagde til prisoverrækkelsen:


" I Arriva er vi rigtig glade for at modtage prisen som Årets Operatør. Der er et super godt team i Kalundborg, som leverer et godt stykke arbejde hver eneste dag til glæde for passagererne i området"


Med prisen som Årets Operatør 2017 følger 100.000 kr. og et kunstværk af skulptør og billedhuggeren Jens Ingvard Hansen.


Movia måler løbende passagerernes tilfredshed på en række områder, og årets operatør fik flest points fra passagererne. Kvalitetsindekset, der ligger til grund for bedømmelsen, er lavet på baggrund af interviews med 30.000 passagerer i busserne i Movias område på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.


"Movia arbejder målrettet med at fastholde og øge den meget høje kundetilfredshed, vi har i busserne. 95 pct. af kunderne er generelt enten tilfredse eller meget tilfredse. Med prisen som Årets Operatør vil vi derfor gerne anerkende den operatør, der sikrer den højeste tilfredshed blandt kunderne. En høj kundetilfredshed bidrager til at styrke den kollektive transport og gøre den mere attraktiv" siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.


Årets Københavnerlinje


Prisen som Årets Københavnerlinje gik til busoperatøren Anchersen ApS, Avedøre Holme, for kørslen på linje 4A. Årets Københavnerlinje gives til den buslinje i hovedstaden, som opnår den højeste kundetilfredshed. Det er kun linjer, der kører mere end 50.000 timer om året og som ikke er en S-bus, der kan indgå i bedømmelsen. Med prisen følger 50.000 kr.


Årets S-buslinje

Prisen for Årets S-buslinje gik til linje 500S og operatøren Keolis Danmark A/S, Industriholmen. Prisen gives til den operatør blandt i alt otte S-buslinjer, som passagererne er mest tilfredse med. Med æren følger 50.000 kr.


Årets Vækstlinjer

Prisen for Årets Vækstlinjer går til Arriva Roskilde for buslinjerne 201A, 202A og 206. Prisen uddeles til den operatør, der kører de buslinjer med den største stigning i passagertallet i forhold til året før. De tre buslinjer har haft en stigning på mellem 8-16 pct. Med prisen følger 25.000 kr.


Årets miljøpris

Prisen som Årets Miljøoperatør gik til Umove Øst A/S, der kører el-busserne på linje 3A. Movia har ambitiøse klima- og miljømål og har fokus på at understøtte kommunernes og regionernes krav til en stadig mere klima- og miljøvenlig kollektiv transport. De mål understøtter Umove på fineste vis med el-busserne i København. Med prisen følger 25.000 kr.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.