Plustur får dig hele vejen fra A til B

29-08-2019
 

Plustur bliver fra 2. september 2019 en del af Rejseplanen i Ringsted Kommune. Det betyder, at du kan bestille en plustur via Rejseplanen, når bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er for alle.

 
 

Man skal kunne bo og arbejde overalt på Sjælland. Men selvfølgelig ved vi også, at bussen eller toget ikke kører hele vejen til sommerhuset eller hele vejen ud til gården. For at give mere kollektiv transport der, hvor der ikke kører så mange busser og tog, har Movia udviklet et nyt tilbud - plustur, som fra 2. september bliver en del af den kollektive transportservice i Ringsted Kommune. I forvejen findes plustur i ni andre kommuner på Sjælland, hvor borgerne har taget rigtig godt imod den nye service.


I Ringsted Kommune vil man automatisk blive tilbudt plustur på hele eller dele af rejsen, når man søger i rejseplanen. Tilbuddet får man, hvis bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er åben for alle uafhængigt af, hvilken kommune man bor i, så længe man starter eller slutter i Ringsted.


Plustur henter dig ved havelågen

Plustur starter ved havelågen og kører borgerne til et skiftested, f.eks. en station eller et busstoppested, hvor man nemt kan komme videre med bus og tog - eller omvendt. Det hele foregår via Rejseplanen, som sørger for at blande plustur, bus og tog på den mest optimale måde. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, får man tilbudt plustur hele vejen.


Med plustur bliver man hentet af en chauffør i en bil af samme type, som i dag bruges til Flextur, og hvor der i vinduet er påklistret et Flextur skilt. Turen har en fast pris på 21 kr. uanset hvor langt man skal.  Man skal betale med betalingskort, når man bestiller turen. Man bestiller turen på en særlig hjemmeside, og man skal bestille senest to timer inden, man skal afsted.


Med plustur inde i rejseplanen har alle i Ringsted Kommune fået et stoppested der, hvor de bor eller der, hvor de skal hen - også når de skal et stykke væk fra de store busruter eller togstationer. Det bringer den kollektive transport tættere på borgere og virksomheder på hele Sjælland og styrker mobiliteten.


"Ringsted Kommune ligger i et trafikalt knudepunkt og det trækker både nye borgere og nye arbejdspladser til. Det er en vigtig udvikling, som vi i Byrådet hele tiden arbejder for at støtte op om. Men det skal ikke kun være nemt at komme til og fra stationen og motorvejsafkørslerne, det skal også være nemt at komme til kommunens mange landområder. Den nye plustur ordning vil især komme borgerne i landområderne til gode, da det vil blive langt nemmere end det er i dag at komme med offentlig transport helt fra hjemmeadressen og til den ønskede destination" Siger Udvalgsformand for Klima- og Miljøudvalget Torben Lollike.


Hos Movia har de første erfaringer med plustur allerede vist sig fra andre kommuner. Movias plandirektør Per Gellert siger:


"I de kommuner der allerede har plustur, er det Movias og kommunernes erfaring, at borgerne er glade for servicen. Vi kan med plustur køre borgerne hen til de større skiftesteder, hvor busserne kører oftere end ved det lokale stoppested. Så det er godt nyt for borgernes mobilitet, og vi glæder os meget til at se, hvordan borgerne i Ringsted Kommune tager imod den nye ordning" siger Movias plandirektør Per GellertOm plustur

  • Med Ringsted Kommune tilbydes plustur nu i 10 kommuner på Sjælland. Siden 1. juli har plustur været en fast del af Rejseplanen i ni andre kommuner - Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Slagelse, Sorø, Køge og Roskilde Kommuner.
  • Inden 1. juli 2019 var det som forsøg muligt at bestille plusture via rejseplanen i Kalundborg, Roskilde, Sorø og Holbæk og Næstved Kommuner.
  • Resultaterne med plustur er gode. Kunderne udtrykker stor tilfredshed med at få tilbudt bedre sammenhæng og mere mobilitet, og samtidig er den kommunale udgift beskeden. I juli 2019 var der i alt 181 plusture i de ni kommuner. Det svarer til 20 plusture pr. kommune i gennemsnit.
  • Plustur i Rejseplanen appellerer til en yngre målgruppe end den almindelige flextur, som mange kommuner også tilbyder. Gennem den almindelige flextur-ordning står borgere fra 70 år og opef-ter for 65 pct. af turene, mens de 20-39-årige er den aldersgruppe, som står for de fleste plusture i Rejseplanen. 
  • Andre steder i Danmark er trafikselskaberne også i gang med at indføre plustur i Rejseplanen. I Nordjylland har det været muligt at få tilbudt en plustur i alle kommuner siden januar 2018. På Fyn har deres variant af plustur (Telekørsel) været tilbudt i alle kommunerne undtagen Odense Kom-mune siden august 2018. I Midtjylland og Sydjylland har Midttrafik og Sydtrafik indført plustur som forsøg i henholdsvis Lemvig, Sønderborg og Tønder Kommuner.
  • Se mere om plustur på dinoffentligetransport.dk/plustur.
 
Kontaktinformation

Movia kommunikation og presse: 3613 2010

Frank Hagerup Rasmussen, Trafikingeniør, Ringsted Kommune, tlf.: 25 44 92 80

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.