Borgerne i Helsingør får nemmere adgang til kollektiv transport

22-09-2021
 

Helsingør Kommune og Movia har med udgangspunkt i det internationalt anerkendte BRT-koncept udarbejdet et idékatalog til, hvordan borgerne får kortere rejsetid, flere afgange og nemmere adgang til kollektiv transport. Kataloget rummer også eksempler på, hvordan kollektiv transport kan understøtte byudviklingen. 

 
ringsted_172dpi.jpg

Forslag til et BRT-inspireret tiltag ved Rønnebær Allé og Cinemagrunden i Helsingør. Copyright: Movia Illustration: Schaumann og Nordgren Architects 

 

Helsingør Kommune har sammen med Movia undersøgt, hvordan borgerne i Helsingør kan få mere ud af den kollektive transport, og hvordan den kollektive transport kan bidrage til en bedre by.  Undersøgelsen tager udgangspunkt i det internationalt anerkendte BRT-koncept (Bus Rapid Transit). Et koncept, som indebærer BRT-linjer med langt flere afgange i timen og dermed mere service til borgerne. BRT er en slags letbane på gummihjul. Linjerne kører i egne vognbaner, så man undgår at sidde fast i trafikken. Men nok så vigtigt indebærer BRT-konceptet også at undersøge potentialet for byudvikling og byrumsanalyser, fordi erfaringerne viser, at god sammenhæng mellem byrum og stoppesteder og byudvikling omkring stoppestederne kan tiltrække flere kunder til den kollektive transport.  


Helsingør er en by med en lang historie. Og det ses i byens gader og i bymiljøet i øvrigt. Så her skal konceptet tænkes ind med respekt for det eksisterende. Med inspiration i BRT-konceptet har Helsingør Kommune sammen med Movia fået udarbejdet 11 løsningsforslag, der kan forbedre den kollektive transport langs busrute 801A. Forslagene omfatter bl.a. løsninger, som gør det nemt at skifte fra cykel til bus, som gør busserne mere synlige for borgerne, bedre ventefaciliteter og tryghedsskabende belysning.  Alle forslag vil forbedre fremkommeligheden i trafikken og er samlet i idékataloget "BRT-inspirerede tiltag i Helsingør". 


Helsingør Byråd får fremlagt løsningsforslagene til budgetforhandlingerne 2022-2025, hvor der anlægges en rampe for at forbedre tilgængeligheden til det nye stoppested Rytterbakken på rute 801A.  Det vil gøre det nemmere og hurtigere for beboerne i området at gå til og fra bussen, og det er derfor forventningen, at flere fremover vil tage bussen.  


"Vi vil rigtig gerne have, at flere bruger den kollektive trafik i fremtiden. Skal det lykkedes, kræver det blandt andet, at det er et let og hurtigt alternativ til bilen. Her har vi fået mange gode input i det idekatalog, vi har udarbejdet sammen med Movia, og vi kommer til at kunne lade os inspirere af flere af forslagene i de kommende år", siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune. 


Helsingør Kommune vil i de kommende år bruge idékataloget i arbejdet med at udvikle den kollektive infrastruktur, så den understøtter byens udvikling. Kommunen har f.eks. anlagt stoppesteder på Rønnebær Allé ved Cinemagrunden, her planlægger kommunen i samarbejde med private investorer en byudvikling med byggeri af nye boliger.  


"Samarbejdet med Helsingør Kommune om at udvikle løsninger i den kollektive transport med inspiration fra BRT-konceptet viser, at vi kan rykke rigtig meget i fællesskab og oveni købet med et bidrag til den grønne omstilling. Og det viser helt konkret, hvordan Movia arbejder med at sikre effektiv og let tilgængelig mobilitet til alle borgere på Sjælland i et tæt samarbejde med kommunerne og regionerne", siger Dorthe Nøhr Pedersen, adm. direktør i Movia. 


Ide-kataloget om BRT-inspirerede tiltag i Helsingør det første af flere BRT-inspirerede samarbejder med sjællandske kommuner om at forbedre fremkommeligheden ved at få flere til at benytte kollektiv transport. Movia har også etableret samarbejder med Køge Kommune og Holbæk Kommune. 


BRT-inspirerede tiltag i Helsingør - mulighedsstudie

 
 
Kontaktinformation

Movia Presse, telefon: 36 13 20 10, mail: presse@moviatrafik.dk


Helsingør Kommune, Jesper Tidemann, presserådgiver, telefon: 21 93 59 86, mail: jti12@helsingor.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.