Kampagne skal sikre god opførsel i den kollektive transport

09-09-2016
 

MOVIA NYT: "Bus, tog og metro er din offentlige transport. Eller rettere din og alle andres. Så lad os tage hensyn til hinanden." Dette budskab vil man opleve i efteråret, hvor DOT for anden gang afvikler kampagnen "Sammen om en bedre tur" i den kollektive transport.

 
 

"Bus, tog og metro er din offentlige transport. Eller rettere din og alle andres. Så lad os tage hensyn til hinanden."


Dette budskab kan man opleve nu og de næste uger, hvor DOT for anden gang afvikler kampagnen "Sammen om en bedre tur", i den kollektive transport. På tværs af bus, tog og metro vil passagererne blive mindet om, at alle får en bedre tur, hvis man viser hensyn til hinanden.


Gevinsten ved at vise hensyn, er selvfølgelig konkret at stemningen og humøret på rejsen stiger - derved får alle en bedre rejse. Men samlet forventes det også, at når rejsen med bus, tog eller metro bliver mere behagelig, bidrager det til at øge kundetilfredsheden.


I den kollektive transport findes der en række uskrevne spilleregler, som er åbenlyse for mange, men som ikke alle nødvendigvis er opmærksomme på. Og det er de spilleregler, som er kampagnens omdrejningspunkt og som der ønskes at øge bevidstheden omkring. I kampagnematerialet opfordres der bl.a. til, at man tager hensyn til ældre og gangbesværede, ikke sætter sine fødder op på sæderne og skruer ned for musikken, så andre ikke bliver forstyrret.


Kampagnen afvikles i ugerne 36-40 af DOT.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.