Regioner bag 25 nye CO2 frie busser på de sjællandske veje

09-12-2016
 

PRESSE: De mere end 3 mio. årlige passagerer, som hvert år benytter buslinjerne 600S og 390R, vil snart sætte et meget grønnere fodaftryk, når de hopper på bussen. Det sker, når 25 nye CO2-frie regionsfinansierede busser ruller ud på de sjællandske veje fra 11. december.

 
 

De mere end 3 mio. årlige passagerer, som hvert år benytter buslinjerne 600S og 390R, vil snart sætte et meget grønnere fodaftryk, når de hopper på bussen. Det sker, når 25 nye CO2-frie regionsfinansierede busser ruller ud på de sjællandske veje fra 11. december.


De 25 nye busser på linje 600S og 390R vil køre på 100 pct. syntetisk biobrændstof lavet af slagteriaffald. Det bliver de første buslinjer i fast drift, der udelukkende kører på det nye miljøvenlige brændstof. Brændstoffet er fossilfrit og der er tale om et 2. generationsbrændstof, der alene baserer sig på rest- og affaldsprodukter.


Skiftet til nye busser, som blandt andet indebærer en omstilling fra diesel som drivmiddel til biobrændsel, medfører en betydelig reduktion i udledte partikler, NOx og CO2. Kørslen på de to travle linjer bliver helt CO2 fri, partikel-udledningen halveres og NOx-udledningen reduceres med 89 pct. på linje 390R og 80 pct. på linje 600S.


Passagererne kan også se frem til en behageligere rejse, for de nye busser indeholder en række opgraderinger i forhold til de tidligere busser, som øger komforten. Busserne på begge linjer har USB stik, så man kan oplade sin telefon på farten, individuelt læselys, og stofbeklædte lofter og vægge, som reducere indvendig støj.


Den generelle støjudledning fra de nye busser vil også være lavere end med de tidligere busser, da der i udbuddet var stillet højere krav til, hvor meget busserne måtte larme.


"Jeg er rigtig glad for, at vi nu ruller ud med busser, som er meget miljøvenlige. Det går fint i tråd med Region Hovedstadens ambition om at den kollektive trafik i fremtiden skal være fossilfri. Og når vi ud over at hjælpe miljøet også øger komforten for de mange, som hver dag pendler med linje 600S, er det virkelig positivt", siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen.


Ambitiøse målsætninger

Sammen med kommunerne og regionerne på hele Sjælland arbejder Movia målrettet med at skabe en grønnere kollektiv transport. Og der er et uudnyttet potentiale på flere buslinjer for at sætte en grøn omstillingsproces i gang. Som situationen er i dag, og afhængig af hvilken buslinje der ønskes omlagt, vil der være tale om en meromkostning på ca. 3-6 pct. om året for kommuner og regioner ved at indføre busser, som kører på biobrændsel i stedet for diesel. Men altså også markante miljømæssige gevinster. I det udbud hvor 600S og 390R indgik var det dog muligt at realisere miljøgevinster samtidig med, at regionerne faktisk opnåede besparelser på de to ruter.


Region Hovedstaden har bestilt linje 390R og er gået sammen med Region Sjælland om at bestille trafikken på linje 600 S.


Fakta:

  • Der er over 2,8 mio. passagerer der kører med linje 600S om året.
  • Knap 500.000 passagerer kører med linje 390R om året
  • 600S kører fra Hillerød over Roskilde til Hundige og er den travleste af de to linjer, mens 390R kører ruten Helsingør til Helsinge.
  • Fra 11. december 2016 er det Arriva Danmark A/S, der varetager kørslen på 600S, mens Umove A/S varetager kørslen på linje 390R.
 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.