Hvorfor er det så svært med mobiliteten - der hvor der er længere mellem husene?

18-12-2018
 

Der er længere mellem alternativerne til bilen, i takt med at afstanden mellem husene øges. Derfor er bilen for mange det primære transportmiddel. Men skal to biler i husstanden være forudsætningen for, at kunne bo på landet? Og hvad med de mange der ikke kan, eller ikke længere ønsker, at køre bil?

 
 

Movia holder inspirationsdag:

17. januar 2019 kl. 9.00 - 15.30
Sted: Børns Vilkår, Trekronergade 26, 2500 Valby


God kollektiv mobilitet er en forudsætning for bosætning og erhvervsvækst. Også hvor der er længere mellem husene. Kom og få viden og inspiration til mobilitetstiltag udenfor de store byer. Og find nye samarbejdspartnere.


Inspirationsdagen giver dig

Viden fra konkrete lokale mobilitetsprojekter

Overblik over testede mobilitetsløsninger

Mulighed for at matche dine mobilitetsideer med kollegaer fra andre kommuner

Melde din kommunes interesse i at gennemføre konkrete mobilitetsprojekter


Movia planlægger at udrulle konkrete løsninger der øge mobiliteten udenfor de større byer. Vi ønsker at gennemføre konkrete mobilitetstiltag i kommuner. Movia har derfor etableret et program, som bl.a. får medfinansiering fra Region Sjælland, der kan give økonomisk støtte til at gennemføre de lokale projekter. Movia vil i forbindelse med programmet rådgive og støtte processerne, invitere til videnopbygning og samle op på erfaringerne.

 

Tilmelding

Meld dig til på aen@moviatrafik.dk senest torsdag den 11. januar 2019. Deltagelse er gratis, men vi forventer at du deltager aktivt på dagen. Du er velkommen til at invitere din chef eller kollega med til inspirationsmødet, og husk tilmelding på e-mail.

 


Program for dagen

17. januar 2019 kl. 9.00 - 15.30 Sted: Børns Vilkår, Trekronergade 26, 2500 Valby

Kl. 9.00 Kaffe/the og en bolle

Kl. 9.30 Velkommen Inspirationsoplæg fra Elsebeth Gedde og Anna Jagusch Hellesøe,
om Faaborg-Midtfyn kommunes store vision "Bedre Mobilitet"

Kl. 10.00 Landsbybus og delebiler
Case: Fagleder Bo Kuno Christensen fra Vordingborg kommuner om erfaringerne
med Frøen, landsbybus på Jungshoved

Case: Kørselskoordinator Lars Oksbjerre, Hedensted Kommune, giver erfaringerne
fra en række forsøg med delebiler i Hedensted videre

Kl. 11.20 De gode skift
Case: Netværker / PR-mand Carsten Theede fra Blaffernation om Blafferstop
og brugerne.

Kl. 12.00 Frokost, netværk og telefon

Kl. 13.00 Samkørsel og flexløsninger
Case: Thomas Nielsen Udviklingsstaben i Kalundborg kommune om kommunes
ønsker og de første erfaringer med Plustur

Case: Partner i NaboGo Kasper Dam Mikkelsen om en ny dansk platform til
samkørsel

Kl. 14.20 Summe: Nye løsninger, nye ønsker?

Kl. 14.40 Matchfinding: Find en kollega der vil det samme som dig

Kl. 15.10 Opsamling: Aktiviteter fremadrettet

Kl. 15.30 Tak for i dag

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.