Kommunebus giver mere service for borgerne – til færre penge

05-04-2017
 

MOVIA NYT: Movias transportplanprojekter er en ydelse, hvor Movia sammen med kommunen, analyserer, skræddersyr og effektiviserer transportbetjeningen til borgerne i en kommune samtidig med at besparelser realiseres. Til at løfte denne opgave har Movia udviklet et nyt busprodukt - kommunebussen.

 
 

Det kan være en rigtig sund og værdiskabende øvelse at gennemgå de samlede transportløsninger i en kommune. Det viser erfaringerne fra Frederikssund og Lolland Kommune, hvor der med Movias transportplanprojekt blev sparet henholdsvis 9 mio. kr. og 4 mio. kr. årligt på omkostningssiden, mens serviceniveauet steg med henholdsvis 27 pct. og 2 pct.


Movias transportplanprojekter er en ydelse, hvor Movia sammen med kommunen, analyserer, skræddersyr og effektiviserer transportbetjeningen til borgerne i en kommune samtidig med at besparelser realiseres.


Transportplansprojekter fungerer på den måde, at en kommune og Movia samarbejder om at kortlægge og analysere kommunens samlede kørselsbehov. Derudfra sammensættes i fællesskab den mest præcise trafikløsning, hvor synergier mellem de forskellige kørselsprodukter sikres, og eventuelle fordyrende overlap skæres væk.


Til at løfte denne opgave har Movia udviklet et nyt busprodukt - kommunebussen. Kommunebussen er et busprodukt, som populært sagt lukker hullet mellem de gule busser i den ordinære bustrafik og Flextrafik.


Den ene dag kører kommunebussen ældre til foredrag på dagcentret, den næste dag kører kommunebussen børn til skolesvømning, mens den i aftentimerne fungerer som en almindelig bus på en rute med få passagerer. Det gør kommunebussen til en hyper-fleksibel mobilitetsservice.


Kommunebussen kan skabe sammenhæng og synergi på tværs af kørselsordninger, så kommunen får mest mulig service for pengene. Med sin fleksible struktur kan kommunebussen dermed effektivisere kørslen og sikre mere service for færre penge til borgerne.


Kommunebussen omfatter den lukkede kommunale kørsel. Men Movia varetager for kommunen ansvaret for at gennemføre udbud, afregning til vognmanden og rapportering. På den måde sparer kommunen ressourcer og får gavn af de besparelser og stordriftsfordele, som indkøb gennem Movias udbudsfællesskab giver.


Kommunebussen og transportplanprojekter rummer et stort økonomisk potentiale. Du kan læse mere om transportplanprojekter og kommunebus i folderen "Kommunebus - mere service for færre penge".

For yderligere oplysninger kontakt Lars Richter i Movia på 36 13 16 51.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.