Superskiftet gør det nemmere at skifte mellem cykel og bus

10-05-2017
 

MOVIA NYT: Det skal være let og trygt at komme fra cyklen over i bussen, uanset hvor man bor. I samarbejde med Furesø, Gladsaxe og Københavns kommuner har Movia udarbejdet en vejledning til kommuner og regioner om god cykelparkering i forbindelse med stoppesteder. Vejledningen er baseret på passagerernes ønsker til cykelparkering.

 
 

God cykelparkering ved stoppesteder binder cyklen og bussen sammen. Det viser en undersøgelse af passagernes ønsker til cykelparkering, som Movia har foretaget. Ved at kombinere cykel og bus i stedet for at tage bilen, kan man reducere sit eget CO2-bidrag og samtidig få et sundere transportalternativ. På en gennemsnitlig rejse på 16,2 km med kombineret cykel og bus, reducerer man sin CO2-udledning med 700 kg om året i forhold til turen i en gennemsnitlig biltur på 17,6 km. Eller knap 10 pct. af ens årlige udledning. Og så giver en rejse med cykel og bus også point på helbredskontoen, da man får mere motion og frisk luft. For ved at lade bilen stå vil man på en måned forbrænde omkring 1.400 kcal mere.


En af de væsentligste barrierer for at få bilisterne til at hoppe på kombinationen af cykel og bus er, de manglende muligheder for at stille cyklen et sted, hvor man føler, at man trygt kan forlade den. God cykelparkering ved stoppestederne er derfor vigtigt, viser Movias undersøgelser af passagerers ønsker til brug af cykel og bus i kombination.


Undersøgelsen indebærer en kortlægning af eksisterende erfaringer og praksis i Danmark og passagerernes ønsker til cykelparkering. De tre væsentligste ønsker fra passagererne var muligheden for at låse cyklen fast, cykelstativ og overdækket cykelparkering.


Etableringen af gode forhold, hvor man trygt kan efterlade sin cykel hele dagen lang, er altså med til at tiltrække nye passagerer til den kollektive transport - til gavn for både miljø, sundhed og driftsøkonomien på buslinjerne. Samtidig vil de, der allerede kombinerer cykel og bus, opleve et kvalitetsløft og en samlet bedre rejse.


I Movias vejledning "Superskiftet" kan kommuner og regioner hente råd og vejledning til planlægning af gode skifteforhold mellem cykel og bus. Målet med vejledningen er at inspirere og hjælpe kommunerne i arbejdet med at prioritere, på hvilke stoppesteder, der med fordel kan anlægges cykelparkering.


Du kan finde guiden "Superskiftet" på moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.