Movia med i nyt nordisk initiativ til livscyklusanalyser af busser

31-10-2019
 

Movia har sammen med de andre nordiske hovedstæders trafikselskaber - Ruter, SLL, HSL og Strætó - besluttet at igangsætte et projekt om livcyklusanalyser af busser

 
 

Formålet er sammen med busindustrien at udvikle en ensartet måde at udarbejde livscyklusanalyser af ressourceforbrug gennem hele bussens levetid på. Det vil sige lige fra produktion af råmaterialer, til drift og skrotning af bussen. For elbusser omfatter livcyklusanalysen også bussens kørebatteri. Forhold vedrørende produktion af bussens kørebatteri har, blandt andet fagbladet Ingeniøren sat fokus på i en artikel 25. oktober: "Kobolt i Københavnske elbusser: Movia afviser at give garanti mod børnearbejde."


Tanken med livcyklusprojektet er, at Movia og andre trafikselskaber i forbindelse med udbud kan stille krav om, at tilbudsgiverne skal fremlægge dokumentation for bussernes klima- og miljøaftryk gennem hele bussens livscyklus. Og at disse analyser er udarbejdet på en sådan måde, at de er sammenlignelige på tværs af leverandører.


Som en del af dette projekt vil vi undersøge muligheder for at stille krav til forhold omkring produktion af busserne, eksempelvis dokumentation for, at børnearbejde ikke anvendes. Værdikæder forbundet med produktion af busser er meget komplekse, og det er vanskeligt at dokumentere sporbarhed af materialer og processer gennem alle led i værdikæden.


Artiklen i Ingeniøren tog afsæt i en rapport, som Ruter (trafikselskab i Oslo og Akershus) har fået udarbejdet. Rapporten kortlægger værdikæder for busser og konkluderer, at der er en række udfordringer forbundet med udvinding af de råmaterialer, som anvendes til produktion af busser. En af de udfordringer, som rapporten påpeger, er risici for anvendelse af børnearbejde i forbindelse med udvinding af kobolt. Kobolt benyttes i såkaldte NMC-batterier (nikkel-mangan-kobolt-batterier), og busproducenten VDL anvender NMC-batterier i bl.a. de 18 meter elbusser, som til december indsættes på linje 2A.
 

Ca. 50 pct. af verdens produktion af kobolt kommer fra Congo. VDL og andre busproducenter, som anvender kobolt, har etableret procedurer og stiller krav om ansvarlig produktion fra deres leverandører. Men i dag er det ikke muligt præcist at spore, hvilke miner kobolten kommer fra. Det er blandt andet dette fælles issue, som det nye nordiske initiativ vil adressere. Det kan tilføjes, at VDL har bedt sine underleverandører om at bekræfte de etiske retningslinjer, og at VDL har modtaget positivt svar fra 75 pct. af sine leverandøer, om at de overholder de etiske retningslinjer.


I Movia er vi ligesom i kommuner og regioner optaget af bæredygtig drift og ansvarslig produktion af de busser, der kører for Movia. Vi stiller derfor i forvejen krav om i vores udbud og kontrakter, at busoperatøren, der står for indkøb af busserne, skal leve op til FN´s Global Compact princip, hvor operatøren blandt andet forpligter sig til i det daglige arbejde at efterleve og fremme en effektiv afskaffelse af børnearbejde. Med det nye fælles nordiske initiativ fortsætter Movia arbejdet med at sikre en bæredygtig og ansvarlig produktion af de busser, der kører for Movia i hele den sjællandske geografi.


 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.