Kampagne sætter fokus på respektfuld adfærd over for Movias billetkontrollører

08-05-2018
 

Trafikselskabet Movia lancerer nu en kampagne, der skal gøre rejsen med bus og lokaltog til en rar oplevelse for alle - også de ansatte. Det sker som led i opfølgningen på udsendelserne "De respektløse danskere", som blev bragt i november sidste år på TV2. Udsendelserne satte fokus på den hårde tone overfor blandt andre billetkontrollørerne

 
 

Det skal være en rar oplevelse at køre med bussen for passagerne - men også for personalet. Derfor sætter Movia nu ind med en fem uger lang kampagne for go' stil i busserne.


Trafikselskabet følger dermed op på de to udsendelser "De respektløse danskere", som blev sendt på TV2 i november sidste år. Udsendelserne gav et indblik i blandt andet billetkontrollørernes arbejde og den hårde tone, som offentlige frontmedarbejdere alt for ofte må lægge øre til. 


"Med kampagnen ønsker Movia at holde fast i, at den gode oplevelse i busser og lokaltog skal gælde for vores mange passagerer, men også for vores ansatte", siger kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.


Kampagnen formidler budskabet om, at "vi er sammen om at få det hele til at køre", og at "det er go' stil at have styr på billetten". 


"Den hårde tone overfor Movias billetkontrollører og andre frontlinjemedarbejdere i det offentlige betyder, at vores medarbejdere ofte må tåle mere end rimeligt er. Udsendelserne på TV2, som Movia bidrog aktivt til, gjorde et dybt indtryk på os. Nu følger vi op med en kampagne, der gerne skal bidrage til at fastholde fokus på den rare stemning og dæmpe den hårde tone, som vores billetkontrollører også mødes med," siger Camilla Struckmann.


Den nye kampagne, der kører i busser og på Facebook, er bare ét af de tiltag, som Movia tager for at forbedre arbejdsmiljøet for billetkontrollørerne.


Movia har også indgået et samarbejde med forskere fra Københavns Universitet om et forskningsprojekt i konflikthåndtering. Movia forventer gennem projektet at blive klogere på, hvordan billetkontrollørerne i dagligdagen kan arbejde endnu mere med at nedtrappe konflikter, så flere ubehagelige oplevelser kan undgås. 


Movia har de senere år haft stort fokus på at øge sikkerheden og styrke arbejdsmiljøet for kontrollørerne. De mange forskellige tiltag - sammen med uddannelse og træning i konfliktdæmpende adfærd - mener Movia er medvirkende årsag til, at der i 2017 har været færre indmeldte episoder i form af verbale og fysiske overfald på personalet.


Kontakt Movia presse og kommunikation: Tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dkFakta

  • Selvom tonen er skærpet i de senere år, har Movia med konfliktdæmpende uddannelse og kurser til billetkontrollørerne haft succes med at nedbringe psykiske og fysiske overfald de senere år.
     
  • I 2016 var der sammenlagt 66 pct. færre registrerede episoder i billetkontrollen i forhold til året før med et fald fra 83 til 28 registrerede fysiske og psykiske episoder. En fysisk episode får fra uønsket fysisk kontakt, spyt og skub til voldeligt overfald.       Mens en psykisk episode f.eks. kan være skældsord eller overfusning. 
     
  • En netop offentliggjort opgørelse for 2017 viser, at antallet af psykiske og fysiske overfald på billetkontrollørerne fortsat er faldende. Movia havde sidste år 12 registrerede episoder, hvoraf tre episoder ikke skyldtes billetkontrolarbejdet. 
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.