Forskningspris 2021 inden for kollektiv transport går til banebrydende ph.d.-studie i datadrevene rejsetidsprognoser for busser

06-10-2021
 

RA's - Rutebilvognmændenes Arbejdsgiverforenings - Forskningspris går i år til Niklas Christoffer Petersen, specialkonsulent i Mobilitetsselskabet Movia, for hans ph.d.-afhandling om datadreven realtidstrafikinformation, estimering af rejsetider samt ankomst- og afgangsprognoser.

 
ringsted_172dpi.jpg

Niklas Chrstoffer Petersen (tv.) og Lasse Repsholt fra Dansk Persontransport, der er sekretær for RA's Støttefond, som uddeler forskningsprisen.  Foto: Mikael Friis

 

Niklas Christoffer Petersen er uddannet civilingeniør i intelligente systemer på DTU. Han arbejder til daglig i Movia med at omdanne store mængder data til viden, der kan berige afgangsprognoser og dermed forbedre trafikinformation til kunderne i både rejseplanen, på nedtællingsskærme ved stoppestederne og på infoskærme i busserne. 


Hos Movia, der leverer kollektiv transport til Sjællands 45 kommuner og 2 regioner, er intelligente prognoser bl.a. en stor hjælp, der bidrager til automatisering af trafikinformation om bustrafikken på Sjælland. Niklas Christoffer Petersen har derfor har forsket i og skrevet ph.d. om "Multi-model bus arrival prediction". Det er for denne forskning, at han på Kollektiv Trafik Konference 2021 fik overrakt RA's fornemme forskningspris.


Movia samarbejder løbende med DTU og forskningsmiljøet, og spottede via et samarbejde med DTU-forskningsgruppen "Machine learning for smart mobility" Niklas Christoffer Petersen og ansatte ham. Movia har efterfølgende gjort det muligt for Niklas Christoffer Petersen at arbejde med sin ph.d. hen over de seneste 4 år samtidig med, at han har løst sine opgaver som specialkonsulent.


"Vi er selvfølgelig superglade og stolte på Niklas' vegne over anerkendelsen. Der er et stort potentiale for Movia i at give meget dygtige medarbejdere mulighed for at fordybe sig i forskning - som her i datadrevne prognosesystemer. Det gør os dygtigere som virksomhed samtidigt med, at medarbejderne også bliver det", siger adm. direktør i Movia Dorthe Nøhr Pedersen.


For at give et konkret eksempel på hvor og hvordan Niklas Christoffer Petersens forskning gør en forskel for Movia og buskunderne skal blikket ikke længere tilbage end til anden bølge af corona pandemien i Danmark. 
 

En model baseret på data fra en masse forskellige kilder, bl.a. data fra rejsekortsystemet, fra passagertællesystemer og fra GPS-data kunne Movia gøre en prognose tilgængelig, så de kunder, som var særligt bekymrede for smitte, kunne planlægge deres rejse efter, hvornår der var bedst plads i bussen. Modellen til at forudsige bussernes belægning er et eksempel på, hvordan Movia konstant leder efter nye måder at anvende data intelligent. Resultatet, webappen Plads-i-bussen.dk, er baseret på Niklas Christoffer Petersens forskning i intelligente prognoser.
 

En del som også har fyldt meget i ph.d.en er, hvordan de datadrevne afgangsprognoser kan forankres i virkelighedens kompleksitet. Én ting er at lave et kontrolleret forsøg på en buslinje. Noget helt andet er få det til at virke i en langt større skala og tage højde for de forudsætninger, som den virkelige busdrift afvikles under.
 

"Et datadrevent prognosesystem skal både kunne fungere ude på landet, hvor frekvensen er lavere end i f.eks. de store købstæder. Den samme model kan ikke bruges begge steder, fordi mønstrene og sammenhængen i data ude på landet ikke lige så tydelige som i byerne. Samtidig skal økonomien hænge sammen, indsatsen skal stå på mål i forhold til gevinsten og levere en relevant og præcis prognose til alle Movias kunder på hele Sjælland", forklarer Niklas Christoffer Petersen.


På spørgsmålet om hvorfor "Machine learning for smart mobility" eller, på dansk, intelligente mobilitetsprognoser, er så spændende, svarer Niklas Christoffer Petersen:


"Jeg brænder for at forbedre den kollektive transport, og jeg stortrives med at behandle store datamængder, fordi det kan bringe sandheder ud, som gør hverdagen bedre for buskunderne."
 

 

Om RA's Støttefond

Rutebilvognmændenes Arbejdsgiverforenings Støttefond (RA's Støttefond) blev stiftet i 1998 af midler, der opsparet af rutebilvognmænd og har blandt andet til formål, at ".. yde støtte herunder rejselegater til forsknings- og uddannelsesprojekter af betydning for udviklingen af den kollektive trafik.". RA's forskningspris uddeles årligt, og med prisen følger et legat på 20.000 kr.


Læs mere her
 

 
Kontaktinformation

Movia presse, tlf. 36 13 20 10, mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.