Høj ressourceudnyttelse og koordinering i Flextur

16-09-2016
 

MOVIA NYT: Flextur adskiller sig fra almindelig taxakørsel på en række områder: Der er en høj grad af koordinering, som betyder, at flere passagerer kan køre sammen i en vogn, og at kørslen ikke altid kører den direkte vej. Samkørsel muliggør den mest optimale udnyttelse af vognene og chaufførtimerne og dermed en høj ressourceudnyttelse. 87 pct. af alle flexture koordineres ved, at der enten er flere passagerer i en bil ad gangen, eller ved at forskellige kørsler kædes sammen

 
 

Movia varetager store dele af de offentlig betalte kørsler for kommuner og regioner gennem de forskellige ordninger i Flextrafik. En af de store fordele ved Flextrafik er, at kørslerne på tværs af ordninger kan koordineres, så de afvikles på den mest effektive og ressourceudnyttende måde samtidig med, at der opretholdes et højt serviceniveau for kunderne.


Movias kundeundersøgelser viser, at den samlede tilfredshed med ordningerne i Flextrafik er høj blandt brugerne, hvor 87 pct. svarer, at de enten er "tilfredse" eller "meget tilfredse". I forhold til Flextur, som er et åbent tilbud til alle borgere i de kommuner, der er tilmeldt ordningen, svarer 91 pct., at de enten er "tilfredse" eller "meget tilfredse" med deres oplevelser med Flextur.


Flextur adskiller sig fra almindelig taxakørsel på en række områder: Der er en høj grad af koordinering, som betyder, at flere passagerer kan køre sammen i en vogn, og at kørslen ikke altid kører den direkte vej. Samkørsel muliggør den mest optimale udnyttelse af vognene og chaufførtimerne og dermed en høj ressourceudnyttelse. 87 pct. af alle flexture koordineres ved, at der enten er flere passagerer i en bil ad gangen, eller ved at forskellige kørsler kædes sammen. På 32 pct. af alle flexture er der mere end en passager i vognen, der også har bestilt en kørsel igennem en af Flextrafikordningerne. Niveauet for samkørsel i Flextur er derfor højere, end mange tror.


Flextur er behovsstyret transport, hvor man som kunde angiver både, hvor man vil hentes, og hvor man vil sættes af. Flexturen skal være bestilt senest to timer inden det ønskede afhentningstidspunkt og man bliver ikke nødvendigvis kørt direkte fra A til B. I gennemsnit er transporttiden på flextur-kørslerne ca. 50 pct. længere, end hvis man havde kørt den direkte vej.


Det er altså muligt at realisere en samlet koordineringsgrad på 87 pct. i Flexturordningen uden at forringe serviceniveauet for borgerne, der tilkendegiver et højt tilfredshedsniveau.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.