Printede køreplaner i busserne forlænges frem til juni 2020

12-12-2019
 

Muligheden for at tage en printet køreplan i alle Movias busser på Sjælland forlænges frem til det ordinære køreplanskifte i juni 2020. Det besluttede Movias bestyrelse i dag. 0,3 pct. af passagererne har benyttet sig af muligheden indtil nu

 
 

Muligheden for at tage en printet køreplan i Movias busser på hele Sjælland forlænges frem til sommeren 2020. Movias bestyrelse besluttede samstemmende på bestyrelsesmødet 12. december 2019 at udvide overgangsperioden med et halvt år ekstra.
 

Beslutningen følges samtidig op af yderligere information og vejledning til kunderne om, hvordan man selv kan slå køreplanen op eller printe den fra DOT's hjemmeside, gratis kan få tilsendt en køreplan med posten, samt få adgang til liveopdateret trafikinformation blandt andet via SMS. Informationsindsatsen vil herudover også have fokus på socialt udsatte grupper såvel som borgere, der ikke er så fortrolige med det digitale.
 

Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen er tilfreds med beslutningen.

"Vi har i Movia lavet meget om i busruterne i hovedstadsområdet, og vi har lavet om i trafikinformationen på stoppestederne på hele Sjælland. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet at forlænge den overgangsperiode, hvor kunderne kan hente en printet køreplan i bussen, så der bliver yderligere et halvt år til at vænne sig til det nye", siger Kirsten Jensen og fortsætter:
 

"Samtidig sætter vi i informationsindsatsen fokus på at nå socialt udsatte grupper, hvor vi vil samarbejde med forskellige institutioner og tilbud, som allerede er i kontakt med disse borgere. Vi har også fokus på borgere, der ikke er så fortrolige med det digitale såsom information om, at man gratis kan få tilsendt en køreplan, at man kan ringe til os på 7015 7000 og få hjælp over telefonen, eller sende en sms til 1250, hvis man har lyst til at prøve kræfter med det digitale", siger Kirsten Jensen.
 

Beslutningen indebærer en årlig besparelser for Movia på 0,8 mio. kr., når den er fuldt indfaset, primært fordi behovet for løbende at opdatere informationen på stoppestederne bliver mindre. Udgiften til at forlænge omdelingen af printede køreplaner i alle Movias busser frem til juni 2020 forventes at udgøre 1,1 mio. kr.

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.