Flere end 3000 pendlere har fået tjekket deres rejsevaner af Movia

18-05-2016
 

Med besøg på 17 arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner har Movia hjulpet pendlere med at blive klogere på, hvad deres rejse koster i tid, penge, miljøpåvirkning og sundhed

 
 

Pendlertjekket er udviklet som led i Movias rådgivning om mobilitet. Tjekket fortæller pendleren, hvilken transportform, der er den hurtigste, billigste, mest miljøvenlige og hvor meget de forskellige transportformer koster. Dermed bliver det lettere at vælge den transportform, som passer bedst til den aktuelle situation eller rejse.


- Mange bruger automatpiloten når de vælger transportform. Enten er man cyklist, buspassager eller bilist. Vi vil gerne opnå, at flere vælger den transportform - eller kombination af transportformer - der passer til den konkrete tur. Og selvfølgelig gerne, at flere kombinerer bus og cykel oftere, siger Anette Enemark, områdechef i Movia.


Pendlertjekkene på de 17 arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner viser, at:


  • 90 pct. af pendlerne kan spare penge ved at vælge kollektiv transport frem for bilen
  • 41 pct. af pendlerturene kan gøres hurtigere med kollektiv transport i forhold til at cykle
  • 14 pct. af pendlerturene kan gøres hurtigere med kollektiv transport i forhold til bil

På hjemmesiden pendlertjek.dk kan alle interesserede indtaste deres rejse og finde ud af, hvilken transportform, der er den hurtigste, billigste, mest miljøvenlige og hvor meget de forskellige transportformer koster.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.