Bedre trafikinfo i Slagelse Kommune gør busserne mere attraktive

28-09-2016
 

PRESSE: Slagelse Kommune er sammen med Movia gået i gang med at opsætte nye info-skærme ved en række busstoppesteder, der benyttes af flest borgere i kommunen. Slagelse Kommune er dermed en af foregangskommunerne i Syd- og Vestsjælland i forhold til at vise realtiden for bussens ankomst på stoppestederne.

 
 

Movia har rådgivet kommunerne om, at det er et stærkt ønske fra passagererne at få oplyst realtid frem for køreplanstid, og her er Slagelse gået i front.


Nye infoskærme
I første omgang bliver der opstillet såkaldte count down moduler på 56 stoppesteder i Slagelse Kommune. Med opsætningen af de nye info-skærme er Movia i tæt samarbejde med kommunen i gang med at forbedre passagerernes samlede oplevelse af den kollektive bustransport.


De nye infoskærme gør det lettere for passagererne at se, hvor lang tid der er til næste busafgang. De nye count down-moduler kan også vise anden relevant driftsinformation. Foruden bussens linjenummer og nedtælling til forventet afgangstid, kan man også se bussens destination på displayet.


Realtid på disse buslinjer.
I første omgang kan følgende 11 buslinjer levere forventet realtid til de nye standere i Slagelse: 431, 433, 480R, 496, 497, 901,902 - Skælskør: 462, 470 R, 495, 670. Mens de øvrige 19 buslinjer i Slagelse Kommune forventes at blive tilsluttet systemet i løbet af første kvartal 2017, fordi realtid er i gang med at blive udbredt til busser i hele Movias område på Sjælland. De nye count down standere vil derfor ikke vise køreplantid på disse 19 buslinjer, før de også kan sende realtidsdata.


Står man ved et stoppested, der ikke har de nye count down moduler, kan man få tilsendt køreplanoplysninger i realtid på sms og finde trafikinfo på DOT's hjemmeside: dinoffentligetransport.dk.


Bevilget 1,6 millioner kr.
Det er Slagelse Kommunes Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalg, som har bevilliget 1,6 mio. kr. til de nye info-skærme.

"De nye Info-skærme med count down er med til at gøre busserne mere attraktiv for passagerer her i kommunen. Vi ved, at usikkerhed om, hvor længe man skal vente på bussen, har stor indflydelse på rejseoplevelsen. Derfor er jeg glad for, at vi nu får sat de nye standere op på de mest benyttede busstoppesteder i kommunen", siger Henrik Brodersen (O), formand for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.


I Movia siger centerchef Søren Englund:


"Passagererne lægger vægt på at blive holdt løbende orienteret om busdriften. Når man kan se, hvor lang tid, der er til næste bus, opleves ventetiden som kortere. Vi er derfor vi glade for, at vi sammen med Slagelse Kommune nu kan opsætte nye count down moduler ved de stoppesteder, der bruges af flest borgere i kommunen."


Kontakt

Formand for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget i Slagelse Kommune,

Henrik Brodersen Tlf. 20 32 45 60 og email henbro@slagelse.dk

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.