Nu får Ballerup og Egedal deres første elbusser

01-10-2018
 

De ca. 850.000 årlige passagerer, som hvert år benytter buslinjerne 147 og 157, der kører i Ballerup og Egedal - samt buslinje 156, der kører i Ballerup - får snart en meget grønnere profil, når de hopper på bussen. I december 2019 indsættes der nemlig elbusser på de tre buslinjer. Det er resultatet af et udbud Movia har gennemført for kommunerne.

 
 

Borgerne i de nordsjællandske kommuner kan snart se frem til renere luft. I december 2019 erstatter kommunerne udvalgte dieselbusser med busser, der kører på el. Dette sker på de tre buslinjer 147, 156 og 157, som fremover hverken udleder CO2, NOx eller partikler, når de kører på vejene. Elbusserne støjer også væsentligt mindre både inde i busserne og udenfor bussen ved f.eks. busstoppestedet.


Syv andre buslinjer, 155, 158, 163, 165, 167, 168 og 217, der udover Ballerup og Egedal også kører gennem Herlev, Frederikssund, Roskilde, Gladsaxe og Furesø kommuner, vil desuden køre fossilfrit. Disse buslinjer udleder 95 pct. mindre NOx og mængden af partikler er 85 pct. mindre end ved de nuværende busser.


Det bliver første gang, at elbusser og busser, der kører fossilfrit kommer ud på vejene i bl.a. Ballerup og Egedal.


Ballerup Kommunes borgmester Jesper Würtzen er ligeledes glad for at være fyrtårn i den grønne omstilling af kommunes kollektive transport.


"Det er nødvendigt, at vi alle bidrager til at nedsætte CO2-udledningen for at reducere belastningen på vores klima, og jeg er glad for, at vi i Ballerup går forrest med at sætte en grønnere dagsorden til glæde for borgerne og vores fælles klima", siger han.


Beslutningen om at indsætte eldrevne busser og busser, der kører fossilfrit, er et godt og vigtigt skridt i retning af et bedre miljø, mener Egedal Kommunes borgmester Karsten Søndergaard.


"Egedal er en grøn kommune, der arbejder aktivt med den grønne omstilling, når det handler om bæredygtige byudvikling, lavenergi og klimatilpasning. De nye busser spiller godt ind i den strategi. Busserne er en lille, men vigtig del af de mange løsninger som vi kommer til at arbejde med i fremtiden for at skabe et bedre miljø", siger Karsten Søndergaard.  


Movia: Vi har et fælles mål om fossilfri busdrift i 2030 Administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, er tilfreds med, at Movia hjælper til med omstillingen til en grønnere kollektiv transport.


"Movia har sammen med kommunerne og regionerne sat et fælles mål om, at busdriften skal være fossilfri allerede i 2030, og vi oplever et stigende ønske fra kommuner og regioner om miljø- og klimavenlige busser. Vi ved, at skiftet fra diesel til el er en stor omstilling, og derfor er vi meget glade for, at flere busoperatører kommer med på den grønne klimadagsorden. Det at få den nye teknologi til at blive til god, sikker og tilfredsstillende transport for kommunernes borgere er en meget stor opgave for både operatørerne og deres medarbejdere", siger Dorthe Nøhr Pedersen.


Udbuddet af de 10 buslinjer blev vundet af Arriva Danmark A/S.


Fakta - miljøegenskaber ved elbusteknologi


 • Elbusser er 3-4 gange mere energieffektive end almindelige busser: En ny dieselbus anvender 3-4 gange mere energi til fremdrift end en elbus.
 • Elbusser støjer væsentligt mindre end dieselbusser - især når de sætter i gang.
 • Elbusserne kører 100 pct. på elektricitet.

Fakta:


 • Ca. 3 mio. passagerer kører årligt med de 10 buslinjer
 • De involverede buslinjer er linje 147, 156, 157, der fremover vil køre med elbusser og 155, 158, 163, 165, 167, 168 og 217, som vil køre fossilfrit. Alle buslinjer kører primært i Egedal og Ballerup kommune men også igennem Herlev, Frederikssund, Roskilde, Gladsaxe og Furesø kommuner.
 • Med de 20 nyere busser vil henholdsvis 46 pct. og 34 pct. af busdriften i Ballerup og Egedal Kommuner pr. december 2019 være omlagt til at køre med el og fossilfri busser.
 • De 10 buslinjer får over 77.000 køreplantimer årligt. Udbuddet er en del af Movias A17 udbud, som samlet set har 290.000 køreplantimer om året fordelt på 13 buslinjer i alt.
 • Sammen med kommuner og regioner på hele Sjælland har Movia en målsætning om fossilfri busdrift i 2030. I 2030 skal bustrafikkens udledning af NOx og partikler desuden være reduceret med hhv. 97 pct. og 92 pct. i forhold til 2008-niveau. Movia udarbejder sit miljøregnskab ud fra principperne i Dansk Standards DS16258. Målsætningerne heri tager udgangspunkt i princippet "tank-til-hjul" udledning, det vil sige bussernes udledning under rutekørsel.
 • Nulemission: Opgjort efter "tank-til-hjul" princippet dvs. at der fra selve bussen ikke er nogen udledning bortset fra til opvarmning af bussen. En eldreven nulemissionsbus har intet udstødningsrør.
 • Fossilfrihed: Ligeledes opgjort efter "tank-til-hjul" princippet dvs. bussernes udledning under rutekørsel. Udledningen af CO2, der kommer fra bussen, modsvarer den mængde CO2, som er optaget i biomaterialet.
 • Movia modtager støtte fra EUs ELENA facilitet under Horizon 2020 programmet til at forberede omstilling af busser og havnebusser til eldrift.
 • Yderligere oplysninger
 • Ballerup Kommune, borgmester Jesper Würtzen, via kommunikationskonsulent Lasse Munkholm tlf. 4477 2629, lamu@balk.dk
 • Egedal Kommune, borgmester Karsten Søndergaard, karsten.sondergaard@egekom.dk, tlf. 2179 5795,
 • Movia Kommunikation og Presse på 3613 2010, presse@moviatrafik.dk
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.