Fristen for at bestille et rejsekort personligt til 0 kr. forlænges

31-05-2015
 

Trafikselskaberne har besluttet at forlænge fristen for bestilling til og med den 2. juni

 
 

Den store interesse for at bestille et rejsekort personligt til 0 kr., inden fristen udløber, har bevirket, at www.rejsekort.dk har fået tekniske problemer.


Trafikselskaberne har derfor her til eftermiddag besluttet at forlænge fristen for at købe et rejsekort personligt til 0 kr. frem til og med tirsdag den 2. juni

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.