Færre klager over den kollektive transport og Movia

03-05-2016
 

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har oplevet et fald i antallet af klager fra passagererne

 
 

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, der behandler klager fra passagerer over problemer oplevet i bus, tog eller metro, oplevede i 2015 et fald i antallet af klager.


Ankenævnets årsberetning 2015 er udkommet og af den fremgår, at antallet af klager til Ankenævnet er faldet med 15 pct. på et år - fra 368 sager i 2014 til 313 i 2015. Klager vedrørende Movia er halveret i samme periode. Fra 58 nye klager i 2014 til blot 26 nye klager i 2015. Der er modtaget fire nye klager vedrørende Lokaltog A/S, 217 nye klager vedrørende Metroselskabet og 39 nye klager vedrørende DSB, inklusive DSB Øresund og DSB S-tog.


30 pct. af klagerne i 2015 vedrørte rejsekort. Det er en stigning på 8 pct. i forhold til året før, og skyldes formentlig, at flere passagerer bruger rejsekort efter udfasningen af klippekortet 30. juni 2015 i hovedstadsområdet, ligesom rejsekort generelt oplever en tilgang af nye brugere over hele landet.


Ankenævnet har gennem de senere år fastlagt en fast praksis for flere sagstyper, f.eks. sager om kontrolafgifter. Den faste praksis kommunikeres via Ankenævnets hjemmeside, hvor passagernes anbefales at læse afgørelserne, inden de klager. Det antages, at dette er medvirkende til, at antallet af klager til Ankenævnet er faldet siden 2014.


Læs mere her:


Ankenævnet for Bus, Tog og Metros hjemmeside


Læs ankenævnets årsberetning 2015

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.