Ældre er mere tilfredse med tank-op-muligheder på rejsekort end yngre

07-12-2016
 

PRESSE: Ældre over 65 år er mere tilfredse med muligheden for at tanke deres rejsekort op end yngre brugere af rejsekort. Det fremgår af den årlige brugerundersøgelse, som trafikselskaberne og Rejsekort A/S har gennemført om brugernes tilfredshed med rejsekort.

 
 

Kundeundersøgelsen, der er foretaget af Epinion for trafikselskaberne og Rejsekort A/S, viser, at ældre over 65 år er mere tilfredse med deres tank op-muligheder end rejsekort-brugere under 65 år.


På en skala fra ét til fem - hvor fem er meget tilfreds - giver de ældre over 65 år på landsplan 4,33 points i forhold til tilfredshed med optanknings-mulighederne. Mens rejsekortbrugere under 65 år giver 3,80 points.


Tilfredshed geografisk fordelt
Kundeundersøgelsen viser også, at de rejsekortbrugere, der bor uden for hovedstadsområdet, ikke er mere utilfredse med optankningsmulighederne end, end dem der bor i hovedstadsområdet. Tilfredsheden med optankningsmulighederne er 3,85 point i hovedstaden, 3,84 i Vestsjælland, 4,02 i Sydsjælland, Lolland og Falster og 3,89 point på landsplan.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.