Rejsekortkunderne klager over ugennemskuelige priser – enklere takster er på vej

05-12-2016
 

PRESSE: Det er svært at finde den billigste billet til bus, tog eller metro. Det fremgår af den årlige brugerundersøgelse, som trafikselskaberne og Rejsekort A/S har gennemført om brugernes tilfredshed med rejsekort og kollektiv transport.

 
 
  • 43 pct. af brugerne af rejsekort er utilfredse eller meget utilfredse med mulighederne for at finde frem til den billigste billet eller kort. 17 pct. er tilfredse eller meget tilfredse.
  • 46 pct. er utilfredse eller meget utilfredse med mulighederne for at få overblik over priser på forskellige priser på rejsekort. 18 pct. er tilfredse eller meget tilfredse.

Det gør trafikselskaberne på Sjælland - Movia, Metroselskabet og DSB - nu noget ved. 15. januar 2017 gennemføres den største reform af priserne i den kollektive transport siden 1970'erne. Reformen samler Sjælland i ét stort pendlingsområde, og sikrer enklere priser for passagererne øst for Storebælt. Reformen sikrer få enkle principper:


  • Rejsekortet er altid billigere end enkeltbilletten.
  • Rejser man mere end 26 gange på samme strækning på en måned, kan et periodekort være billigere.
  • Der er sammenhæng mellem pris og hvor mange zoner, man rejser.
  • Rabatten på 20 pct. uden for myldretiden udvides til at gælde alle rejser på rejsekortet på hele Sjælland.

96 pct. af alle rejsende får lavere priser eller højst 5 pct. højere pris end i dag. 4 pct. får prisstigninger på mere end 5 pct. Reformen giver samlet set DSB, Metroselskabet og Movia de samme indtægter som i dag.


"Priserne i den kollektive transport på Sjælland er svære at gennemskue. Det hører vi her fra vores kunder, og det har vi fået kritik for af Rigsrevisionen, så det er en bunden opgave for DSB, Metro og Movia at harmonisere priserne. Derfor gennemfører vi Takst Sjælland 15. januar med bred politisk opbakning fra Folketinget," siger centerchef Eskil Thuesen, Movia.


Takstreform på Fyn og Jylland
15. januar 2017 kommer takstreformen til Sjælland. Men det stopper ikke dér. En takstreform er også undervejs for Fyn og Jylland. 15. januar 2017 tilslutter Fynbus som sidste selskab busserne på Fyn til rejsekortet, som dermed bliver landsdækkende. Det betyder, at vejen er banet for harmonisering af taksterne i Jylland og på Fyn. De nye takster når efter planen kunderne i slutningen af 2017 eller primo 2018.


"Vi er i næsten i mål med Takst Vest og mangler blot at få de sidste ting på plads. Takstsystemet bliver betydeligt bedre for kunderne end i dag. De fleste kunder vil kun opleve små ændringer i priserne, men det kan ikke undgås at nogle kunder vil opleve prisstigninger. Vi arbejder derfor på en løsning, der kan reducere dette problem. Når It-systemerne er på plads, forventer vi, at Takst Vest er klar til kunderne i slutningen af 2017," udtaler direktør Carsten Hyldborg Jensen, FynBus.


Takstreformen i Vestdanmark er stadig under udvikling, men hovedprincippet er, at skævheder i prisen fjernes, så alle billetter prissættes i samme zonesystem og efter samme beregningsprincipper. Trafikvirksomhederne i Danmark kan herefter sikre, at prisen på en rejsekortsrejse aldrig vil være dyrere end en rejse på enkeltbillet i den tilsvarende relation.


Læs mere om takstreformen på Sjælland på dinoffentligetransport.dk


Kontakt
Movia presse og kommunikation: Tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk
FynBus direktør Carsten Hyldborg Jensen: Tlf. 30 67 11 53

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.