Dronningens fortjenstmedalje til trafikkontrollør i Movia

09-07-2021
 

Trafikkontrollør, Karsten F. Simonsen, har arbejdet i den kollektive transports tjeneste i 40 år. Og nu har Movias 61-årige trafikkontrollør fået overrakt Dronningens fortjenstmedalje i sølv af Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen.

 
ringsted_172dpi.jpg

Foto: Movia

 

Selvom Karsten ikke var så meget for al gøre et stort nummer ud af det, lod han sig alligevel overtale til at tage ind til Movia i Valby for at blive fejret af kollegaerne med fælles morgenmad og tage imod sin medalje som det fornemme bevis for de mange års tro tjeneste. "Jeg lavede lidt sjov med Dorthe og sagde av, da hun satte medaljen på mig", fortæller han om medaljeoverrækkelsen.


Karsten har bidraget positivt til den kollektive transport siden 1981. Først med en titel som garagemedarbejder, dernæst værkstedsassistent og siden trafikkontrollør. Kært barn har mange navne, men opgaverne har altid drejet sig om driften.


Karsten startede sin karriere hos HT, hvor han var et par år og i 1983 søgte han over i det, der dengang hed arkitektafdelingen, hvor han håndterede alt fra indretning af garager og kontorer, reparationer og vedligeholdelse af stoppesteder. HT blev til HUR, som blev til Movia, og Karsten fulgte med. 


I dag er Karsten tilknyttet Movias driftsafdeling i Herlev. Hans hovedopgaver er opsætning og nedtagning af stoppesteder, vedligeholdelse af countdown moduler, akutte opgaver i driften baseret på meldinger fra kunder og chauffører, omlægninger og køreplansskifter på Sjælland og Øerne. I 17 år, indtil 2000, var han også sikkerheds- og tillidsmand.


Af kollegaerne bliver Karsten opfattet som pligtopfyldende og en rigtig god samarbejdspartner.


 
Kontaktinformation

Movia presse og kommunikation: 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.