Movia skærper reglerne for Flextur

25-04-2016
 

Movia har besluttet at stramme vilkårene for kørsel med Flextur. Det sker på baggrund af den senere tids debat om ordningen.

 
 

På et ordinært bestyrelsesmøde torsdag 21. april har Movias bestyrelse besluttet, at reglerne for, hvordan Flextur kan bruges, skal skærpes. Det sker for at sikre, at ordningen fortsat bruges efter hensigten.


Movia har allerede fra medio januar i år hævet taksterne på Flextur. Nogle kommuner har valgt fortsat at have en lidt billigere flexturtakst som en del af den kommunale trafikservice.


Movia skærper nu reglerne på væsentlige områder, idet der lukkes for kørslen med Flextur til Københavns Lufthavn, og det bliver dyrere at rejse langt med flextur på tværs af kommuner. Stramningerne sker i naturlig forlængelse af den senere tids kritik af den åbne kørselsordning Flextur, som 33 kommuner på Sjælland har som en del af deres kollektiv trafikservice.


"Der har været en skarp debat om udgifterne til Flextur. Flextur er en god servicemulighed, som mange kommuner vælger, fordi den giver det rigtige servicetilbud til ældre, til yderområder eller i ydertidspunkter. Der er ikke tvivl om ordningens berettigelse, som har sparret kommunerne rigtig mange penge. Men kørsel til og fra lufthavnen og lange ture over kommunegrænser har givet anledning til kritik og undren. Det har vi selvfølgelig lyttet til", siger adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen og fortsætter


"Ved at lukke af for kørslen til Københavns Lufthavn og give priserne et ekstra nøk opad på de lange ture får vi skærpet reglerne. Det er ikke hensigtsmæssigt, at borgerne bruger flextur på steder, hvor f.eks. metro, tog og bus kunne have været brugt".


Det er kommunerne selv, der bestemmer serviceniveauet for borgerne og dermed beslutter kommunerne også selv, om de vil tilbyde Flextur. Movia åbnede i sin tid for kørsel med Flextur til Københavns Lufthavn netop for at imødekomme en kommunes ønske om at sikre sine borgere adgang til Metroen.


Beslutningen om at lukke for kørsel til lufthavnen indebærer, at der fra 2. maj i år ikke vil kunne bestilles en flextur til eller fra Københavns Lufthavn. De ture, der allerede er bestilt vil selvfølgelig blive afviklet. Det er ikke muligt at bestille en Flextur mere end 14 dage før, man skal bruge den.


Prisstigningen på de lange flexture over kommunegrænser gennemføres i januar 2017 og vil gøre de lange flexture på tværs af kommuner mindre attraktive. En tur på 30 km vil således stige fra 156 kr. til 216 kr.


Der blev kørt samlet 345.677 flexture på Sjælland i 2015 - 482 ture gik til eller fra lufthavnen. 12.825 ture var over 20 km lange og krydsede en kommunegrænse.


Yderligere info

Movia Kommunikation og presse, tlf.: 36 13 20 10

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.