Nyt læringsforløb sætter god kollektiv transport for unge på dagsordenen

19-09-2017
 

PRESSE: Gode kollektive transportmuligheder og mobilitetsløsninger sikrer, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Alligevel er transporten til uddannelse i mange kommuner en barriere. Det skal et nyt læringsforløb gøre op med ved at give unge viden om mobilitet og inspirere de unge til selv at udvikle gode, lokale og innovative mobilitetsløsninger.

 
 

Unge Viser Vej er navnet på læringsforløbet og kan benyttes af kommuner og ungdomsuddannelser i hele Danmark, som ønsker at aktivere unge i udviklingen af nye mobilitetsløsninger. Materialet består af vejledninger, præsentationer og øvelser, der får unge til at analysere transportudfordringer, designe nye løsninger og teste dem, med udgangspunkt i deres egen hverdag og virkelighed.


Tilbage i februar 2017 blev der afholdt en mobilitets-camp for 120 unge under uddannelse i Holbæk og Odsherred. Det er de læringer og erfaringer fra campen, som har dannet grobunden for at udvikle og skræddersy øvelser og opgaver til et læringsforløb om mobilitet. Med det nye læringsforløb får alle unge nu mulighed for at arbejde med de samme problemstillinger omkring god transport og mobilitet.


I uge 38 afholdes den Europæiske Mobilitetsuge på tværs af Europa med det formål at fremme bæredygtig transport og mobilitet. I den anledning lanceres læringsforløbet og i løbet af mobilitetsugen tager Movia på Sjællandsturné med Unge Viser Vej og besøger ungdomsuddannelser og lokale knudepunkter for at tale med unge borgere om hvad kollektiv transport og mobilitet betyder for dem.


Unge Viser Vej er udviklet i et samarbejde mellem Movia, Region Sjælland, Holbæk Kommune, Odsherred Kommune, Danske Regioner og de fem uddannelsessteder EUC Nordvestsjælland, Odsherred Gymnasium, Slotshavens Gymnasium, Stenhus Gymnasium og Holbæks 10. klassecenter.


Inddrag unge i dialog om mobilitet

Læringsforløbet er tilgængeligt på moviatrafik.dk/ungeviservej. Det samlede læringsforløb indeholder 6 temaer, der kan gennemføres på 6 lektioner. Men forløbet kan tilpasses efter behov, og gøres kortere eller længere; der kan bruges mere tid på fordybelse til at ideudvikle og skabe prototyper. Omvendt kan flere af øvelserne bruges selvstændigt, fx til én workshop om kollektiv transport.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.