Vognmand

Som flexvognmand er du med til at sikre et trafiktilbud til de borgere, som af forskellige årsager ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik

Movia Flextrafik indgår aftaler med vognmænd eller taxafirmaer, som via EU-udbud byder ind på kørslen, og du kan byde påkørsel i de forskellige ordninger, hvis du opfylder de krav og betingelser, der stilles.

Særligt om chauffører

Movia Flextrafik har ikke chauffører ansat, da al vores kørsel udbydes til og udføres af selvstændige vognmænd.

Hvis du kunne tænke dig at komme til at køre som chauffør i Movia Flextrafik regi, skal du henvende dig til en af de vognmænd der udfører kørsel for Movia Flextrafik.