Hvad er Flextrafik

Flextrafik dækker over forskellige former for behovstyret kørsel

Flextrafik varetager via private vognmænd kørsel for kommuner og regioner. Movia planlægger og udbyder kørslen, indgår aftaler med vognmænd eller taxafirmaer og varetager alt vedrørende driftsproblemer. Flextrafik sørger desuden for kvalitetssikring i forhold til chaufføruddannelse og vognenes indretning.

Flextrafik udbydes i overensstemmelse med EU-reglerne for området og omfatter fem forskellige kørselstyper:

  • Flexhandicap, som er en lovbestemt ordning, beregnet til gangbesværede borgere, der har fået udleveret ganghjælpemidler fra det offentlige.

  • Flexpatient, er et lovbestemt kørselstilbud til og fra hospital for borgere i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

  • Flexkommune er typisk kørsel til læge, speciallæge, genoptræning med videre. Det er den enkelte kommune, der afgør, om kørselsordningen skal være et tilbud til borgerne og visiterer brugerne til den.

  • Flexrute er fast kørsel til blandt andet skole, daghjem og beskyttede værksteder. Det er den enkelte kommune, der afgør, om kørselsordningen skal være et tilbud til borgerne. Det er kommunen, som visiterer brugerne til ordningen.

  • Flextur er en kørselsordning, der er åben for alle. Det er den enkelte kommune, der afgør, om man vil tilbyde ordningen til borgerne.

Garanti- eller variabel kørsel

Kørslen kan udbydes som garantikørsel eller variabel kørsel.

Garantikørsel kan køres med fuldt udstyrede liftvogne. Her får vognmanden garanti for en vis mængde kørsel, typisk syv-ni timer fordelt mellem fire-syv dage om ugen. Til gengæld forpligter vognmanden sig til at udføre den garantiomfattede kørsel.

Ved variabel kørsel er der ikke lovning på en fast mængde kørsel. Her kan den enkelte vognmand selv afgøre, hvor mange kørsler, der gennemføres.