Hvilke kommuner er med?

Komunerne kan tilslutte sig en eller flere kørselsordninger i Flextrafik