Nyheder

 

 

Nyheder

28. juni 2021

Parker ikke på handicapparkeringspladser!

Movia har modtaget en henvendelse fra Holbæk kommune. 

De har en opfordring til alle vores chauffører, om at ikke benytte handicap parkeringspladserne - på sygehuset, ved træningscentre osv.

De oplever i stigende grad at flextrafik- chauffører parkerer/holder på de pladser.

Frremover vil det koste 1000 kr, selvom I blot holder der i nogle minutter.

 

24. juni 2021

Transportstole på Køge Sygehus

Movia har fået oplyst af Køge Sygehus, at de transportstole (med kodelås), som er stillet til rådighed for Flextrafiks chauffører, alle er forsvundet relativt pludseligt. Det er rigtig ærgerligt, da løsningen er god og med til at sikre, at flexchauffører altid kan få fat i en transportstol på sygehuset. Der kan være mange grunde til, at de er væk, og Køge Sygehus leder selv efter transportstolene ude på sygehusafdelingerne, men hvis I har kørt en patient hjem i en af disse transportstole, så vil vi gerne have besked, så transportstolen kan blive leveret tilbage, og alle chauffører igen kan få glæde af dem.

 

23. juni 2021

FASTSPÆNDING AF AUTOSTOLE

Movia har desværre modtaget klager over utilstrækkelig fastspænding af autostole i nogle af vores vogne. Vi skal derfor kraftigt opfordre alle operatører til at kontrollere, at alle chauffører kan fastspænde autostole korrekt i vognen. Vi vil lave kvalitetsopfølgning i den kommende periode og kontrollere fastspænding i vognene. Bemærk, at det jf. udbudsbetingelserne er operatørens ansvar at sikre, at chaufførerne kan fastspænde autostole m.v. korrekt, og at Movia pr. konstateret tilfælde giver 2000 kr. i bod, og at vognen kan nedlukkes.

 

Udbudsbetingelserne:

Børn under 135 cm skal fastgøres i godkendt sikkerhedsudstyr - eksempelvis barnestol eller selepude - der passer til højde og vægt. Det skal oplyses på tilbudsblanketten, hvorvidt der er barnestol i vognen, samt hvilken vægtklasse stolen gælder til.

Det er operatørens ansvar, at chaufførerne er uddannet i at anvende det foreskrevne tekniske udstyr. Operatøren har instruktionspligt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ved nedenstående konstaterede kvalitetsbrister kan Movia pålægge bod og foretage modregning i operatørbetalingen med 2.000 kr. pr. konstateret tilfælde:

 

 1. Trappemaskine, evakueringsstol og/eller transportstol forefindes ikke i vognen, når dette er krævet
 2. Trappemaskinen bliver ikke anvendt ved transport af kørestole over mere end ét trin
 3. Kørestole, bagage og/eller kunder er ikke fastspændt forskriftsmæssigt under transporten
 4. Chaufføren har ikke gennemført det af Movia krævede kursus
 5. Manglende gyldigt kørekort hos chaufføren
 6. Manglende dokumentation for årlig liftkontrol (Type 4, 5, 6 og 7 vogn)
 7. Manglende dokumentation for årligt eftersyn af trappemaskine (Type 5, 6 og 7 vogn)
 8. Manglende dokumentation for årligt eftersyn af evakueringsstol (type 7 vogn)
 9. Vognen var ikke forsynet med vinterdæk i perioden 15. november til og med 31. marts

Hvis en eller flere af ovennævnte brister konstateres, kan Movia lukke vognløbet, indtil forholdene er bragt i orden.

Movia kan under ingen omstændigheder acceptere, at der køres med passagerer eller hjælpemidler, der ikke er korrekt fastspændt. I det tilfælde, at en chauffør ikke kan fastspænde en kunde, autostol m.v. korrekt, kontaktes trafikstyringen omgående.

 

22. juni 2021

Fra 1. september 2021 forventes det at alle restriktioner ophæves i den kollektive transport.
Movia har som bekendt siden marts 2020 suspenderet kontantsalget midlertidigt i busser og flextrafik på opfordring fra transportministeren for at undgå unødig smitterisiko ved tæt kontakt mellem chauffør og kunder.
Når restriktionerne ophæves, er det sundhedsmæssige argument for at suspendere kontantsalget også ophørt, og Movia forventer derfor at genindføre muligheden for kontantbetaling i både busser og flextrafik fra 1. september 2021.

De regionale forskelle i smittespredningen er årsagen til, at Movia ikke genindfører kontanterne, før alle restriktioner for kollektiv transport er ophævet. Herved adskiller Movia sig også fra de øvrige trafikselskaber på Fyn og i Jylland, som allerede har genindført kontanterne. 

 

31. maj 2021

EM 2020 i fodbold

EM 2020 afholdes i juni måned 2021.

4 kampe bliver spillet i Parken på Østerbro. Af sikkerhedshensyn vil der være en række ændringer omkring trafikken. Det betyder, at kunder der skal i Parken til kampene skal afsættes/påsættes et andet sted end normalt. Det bliver i krydset Frederik V’s Vej / Henrik Harpestrengs Vej på den anden side af Fælledparken. Der vil være hjælpere til rådighed. Datoerne er:

 • 12. juni, kampstart kl. 18
 • 17. juni, kampstart kl. 18
 • 21. juni, kampstart kl. 21 (!)  
 • 28. juni, kampstart kl. 18

 

26. maj 2021

ØSTERBRO Center for genoptræning

Vær opmærksom på at aflevering/afhentning af borgere ved ØSTERBRO Center for genoptræning skal ske via gården Vordingborggade 22!
Dette er noteret på genoptræningscentrets adressen, som I får ud på skærmen.

Der er p-plads i gården.

Borgerne må IKKE sættes af ved centrets hovedindgang på Randersgade.

 

25. maj 2021

Referat fra møde om FG9-kontrakter og kontraktforlængelse.

 Deltagere:

Niels Agerbo, Movia

Tommy Jonasson, Movia

Indehavere af FG9-kontrakter

Movia orienterede FG9-kontrakthaverne om, at Movia senest ultimo juni 2021 meddeler operatørerne, hvilke kontrakter på garantivogne (FG9), der forlænges fra 1. oktober 2021 til 28. februar 2022.
Movia forklarede, at Covid-19 har betydet en reduceret drift i flextrafik, og at Movia derfor ønsker at vurdere, hvordan driften udvikler sig under genåbningen, så Movia har et så korrekt billede af driftssituationen som muligt, før en forlængelse meldes ud til operatørerne.

 Operatørerne meddelte, at de af hensyn til fastholdelse af chauffører, evt. salg af vogne m.v. ønsker en så hurtigt udmelding fra Movia som muligt; gerne i starten af juni. Der blev udtrykt fleksibilitet mht. fastlæggelse af tidsbånd m.v. på garantivognene, hvis det kunne medvirke til, at Movia lettere kunne forlænge kontrakter på garantivognene (FG9). Der blev udtrykt for bekymring, om og hvordan garantivogne, der evt. ikke forlænges, kan køre variabel kørsel frem til 1. marts 2022.

 Movia udtrykte forståelse for operatørernes situation, og Movia vil arbejde på at komme med en udmelding tidligere, men som det blev forklaret på mødet, har Movia brug for flere data omkring udviklingen i antal kørsler, førend der kan meldes ud.

 

5. maj 2021

Movia oplever desværre flere og flere eksempler på, at chauffører uden videre kører borgere til den adresse som borger oplyser og ikke til adressen på skærmen – og uden at kontakte trafikstyringen! Dette er naturligvis ikke i orden, og det udløser en brist på 1000 kr, hvis det opdages.
Husk at du skal køre borgeren til adressen på skærmen - vil borgeren til en anden adresse, skal du ALTID ringe til trafikstyringen først! Der kan i værste fald være tale om en dement borger, der ikke ved hvor vedkommende skal hen.

 

4. maj 2021

Ny selvbetjeningsløsning til chauffører og vognmænd.

I et forsøg på at gøre jeres hverdag mere effektiv og mindske jeres ventetid i en eventuel telefonkø begynder Movia at tilbyde selvbetjeningsløsninger via. telefonen.

I første omgang er der åbnet for muligheden for at få tilsendt bro-koder på SMS, når man får en tur, hvor man har behov for bro-koder.

Det fungerer således: Der er kommet et nyt menuvalg (tast 4), når I ringer ind på vognmandslinjen. Når I har tastet 4, er der i første omgang kun en valgmulighed (tast 1) for bro-koder.

Når man taster 1 for bro-koder, bliver man bedt om at indtaste sit vognløbsnummer og nummeret på det stop, der indeholder en rejse over Storebælt.

Herefter bliver rejsen valideret, og der bliver sendt 2 bro-koder som SMS til det telefonnummer, der er tilknyttet vognen.

Vi håber, I vil blive glade for dette.

 

28. april 2021

Vedr. liftvogne: 

Jf. udbudsbetingelserne skal der i liftvogne forefindes et dobbeltsæde lige bagved chaufføren. Det er nødvendigt for, at vi kan køre alle typer af kunder.

 Ved den seneste tids kvalitetsopfølgninger, har vi desværre konstateret, at der i mange af liftvognene ikke er et dobbeltsæde, og operatøren lever derved ikke op til kravene i kontrakten med Movia.

Movia er klar over, at montering af et dobbeltsæde eller ekstrasæde ved siden af det normale sæde kan besværliggøre fastspænding af den forreste kørestol. Vi har derfor selv forsøgt flere forskellige opstillinger i liftvogne, og det kan godt lade sig gøre.

Kommer der enkelte tilfælde, hvor dobbeltsædet er i vejen for korrekt fastspænding af kørestolene, skal chaufføren stole om.

Movia gør opmærksom på, at det er misligholdelse af den indgåede kontrakt, såfremt man i liftvogne ikke er i stand til at tilbyde et dobbeltsæde til en kunde, og vi vil i den kommende tid øge vores fokus på dette ved kvalitetsopfølgninger.

 

26. april 2021

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at personer der er vaccineret mod Covid-19 stadig anvender mundbind i det offentlige rum.
Flexchauffører, der er vaccinerede, skal derfor stadig anvende mundbind som hidtil.

Læs mere her

 

 

9. april 2021

Udbud af garantibiler er offentliggjort
Udbud af garantibiler FG11 er netop offentliggjort – se mere her : https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9375950f-53e0-4d54-a58a-99c82f748176/homepage

Movia afholder informationsmøde om udbuddet onsdag d. 21. april 2021 kl. 12:00 - 13:00. Mødet afholdes online via Teams.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest mandag d. 19 april 2021 kl. 12:00 til operatorer@moviatrafik.dk - Efter tilmelding sendes et mødelink.

 

 

 

7. april 2021

Transportministeriet lemper krav til antal passagerer i den kollektive Trafik

Transportministeriet har den 6. april 2021 lempet kravet til, hvor mange passagerer der må være i den kollektive trafik. For Flextrafik betyder det, at vi overgår til de operationelle retningslinjer igen.

Det betyder følgende:

 

Type 1/2 vogne har forsædet spærret, og der kan være to på bagsædet.

 

Type 3 vogne har forsædet spærret, og der kan være to på bagsædet samt en kørestolsbruger.

 

Type 4/5/6/7 vogne har forsædet spærret, og der kan være to passagerer eller en kørestol pr. sæderække.

 

Rengøring og håndhygiejne er fortsat meget vigtigt. Vognenes interiør skal vaskes i sæbevand og aftørres med sprit bagefter - hver dag! Chauffører skal fortsat bære mundbind eller visir og spritte hænder efter hver kunde.

16. september 2021

Nu er udbuddet for næste års variabel kørsel (FV11) åbent.

Der er følgende link til udbuddet: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ffcb2be0-9661-4fcf-9872-4aa452194740/homepage

Infomøder:

- Fysisk møde mandag d. 27. september 2021 kl. 10:00 - Movia Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby.

- Fysisk møde tirsdag d. 28. september 2021 kl. 14:00 - Movia Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby.

Tilmelding til de fysiske møder er nødvendig og skal ske senest fredag d. 24. september 2021, kl. 12:00 til operatorer@moviatrafik.dk

Antallet af deltagere på de fysiske møder vil være begrænset af lokalets kapacitet og tilmelding lukkes når der er tilmeldt 30 personer pr. møde.

- Online møde onsdag d. 29. september 2021 kl. 09:00 (Der vil ikke være gennemgang af udbudssystemet "Ethics" på onlinemødet).

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest mandag d. 27. september 2021, kl. 12:00 til operatorer@moviatrafik.dk. Efter tilmelding sendes et mødelink.

 

-----------------------------------------

 

Spørgsmål af teknisk art bedes rettet til:

ETHICS Support: +45 7022 7007

Åbningstid:

Mandag - Fredag: 09:00 - 16:00

Spørgsmål omkring udbudsmaterialet bedes rettet til:

Søren Brøgger Kock +45 36 13 16 92

 

13. september 2021

 

Husk afhentning ved hoveddøren:

Movia har fået mange henvendelser fra borgere om, at chaufførerne ikke kommer op til hoveddøren og henter borgerne, men derimod ringer til borgeren 5-10 min før afhentningstidspunktet, og siger at borgeren skal komme ned til vognen.

Dette er naturligvis ikke acceptabelt! Kommuner og regioner betaler for, at borgerne bliver hentet ved hoveddøren, og der er afsat servicetid til dette. Det er udelukkende ved flexture, at kunden skal stå klar ved kantstenen.

Movia forventer, at denne praksis blandt chauffører ophører omgående. Movia forventer desuden at udføre kontroller på afhentningsadresser i den kommende tid – og manglende afhentning ved hoveddøren vil udløse en brist på 1000 kr.

 

26. august 2021

Privatrejser og NødApp

 • Chaufførerne skal huske at trykke ny tur, også i forbindelse med privatrejser
 • Chaufførerne skal sørge for, at NødAppen er installeret på deres telefon, så de kan benytte denne ved systemnedbrud, eller hvis de ikke kan komme på

26. august 2021

Nu kan du selv ændre telefonnummer til vognen.

Fremover behøver du ikke længere ringe til trafikstyringen eller skrive til vognmandsmailen for at få ændret telefonnummeret til vognen.

Movia har nemlig åbnet for en telefonisk selvbetjeningsløsning, hvor du har mulighed for at ændre telefonnummeret.

Du kan vælge kun at ændre telefonnummer samme dag eller du kan ændre det permanent.

Du får en SMS på det nye telefonnummer efter ca. 20 sekunder, når nummeret er ændret på dagen og en SMS efter ca.  3 minutter, når det er ændret permanent.

Du finder den nye selvbetjeningsløsning samme sted, som du finder selvbetjeningsløsningen til bronumre – nemlig på tlf. 70262719, tryk 4.

 

23. august 2021

Genindførsel af kontant salg i den kollektive transport og kontant betaling i flextrafikken.

Kontantsalg i den kollektive transport har midlertidigt været suspenderet siden marts måned 2020. Som Movia tidligere har varslet genindføres kontantsalget fra den 1. september 2021. Alle operatører/ vognmænd i flextrafikken skal derfor nu iværksætte de nødvendige forberedelser hertil, således at der fra den 1. september 2021 kan modtages kontant betaling for udførte rejser med flextur.

Vilkårene for kontant betaling vil være de samme som før Covid-19. Dvs. kunderne opfordres til at medbringe lige penge til betaling kontant i vognen for en flextur, mens chaufførerne i flextrafikken skal medbringe byttepenge i et omfang der gør det muligt at give tilbage op til nærmeste 100 kr. i forhold til flextur-rejsens pris.

Sideløbende med genindførelsen af kontanter vil Movias kundecenter fortsat opfordre kunderne til at benytte andre betalingsmuligheder, dvs. enten selvbetjening med kortbetaling eller månedlig fakturabetaling, hvis de allerede har en kundeprofil hos Movia. Nye kunder eller kunder der tidligere har benyttet kontant betaling vil i dialogen med Movias kundecenter blive opfordret til at oprette en kundeprofil og dermed kunne slippe for besværet med at skulle have kontanter med på rejsen.

Opfordring til fortsat fokus på rengøring og aftørring af kontaktflader som følge af Covid-19.

Sundhedsstyrelsens nyeste retningslinjer omkring forebyggelse af Covid-19 smittespredning anbefaler fortsat en hyppig og grundig rengøring af kontaktpunkter. Derfor opfordres til at videreføre den nuværende praksis i flextrafikken med fokus på rengøring og mindst daglig aftørring af kontaktpunkter, håndtag mv. som mange anvender.

 

19. august 2021

HUSK at patienter til rehabilitering og plejehjem ikke må afleveres uden at personalet er orienteret om at de er ankommet. I må ikke bare forlade borgeren, uden at kontakte personalet.

Dette gælder naturligvis ikke, hvis borgeren har ledsager med.

 

6. august 2021

SUH Køge har indkøbt nye 2i1 transportstole. (Se vedlagte foto)

Har du ikke din egen transportstol i vognen, kan du benytte en af disse.

2i1 Transportstolen står ved Hovedindgangen – og skal altid returneres dertil efter brug – den må ikke efterlades på afdelingen eller andre steder.

Patienten skal derfor forflyttes ved ankomst til afdelingen.

2i1 transportsolen må ikke fjernes fra hospitalet.

 Se foto her

 

 

2. august 2021

Den 1. august bliver det igen muligt for kunderne at sidde på forsædet i vognene. Forsædet vil være åbent for booking i vores system, og chaufførerne skal derfor være opmærksomme på, at kunder gerne må sidde på forsædet igen.

 Åbningen af forsædet sker som et led i genåbningen af samfundet og dermed også den kollektive trafik.

 I bedes sætte den nye vedhæftede plakat op i vognene den 1. august 2021.

Plakaten kan ses her

16. juli 2021

Hvidovre Hospital: HUSK at kunderne skal følges ind til portørerne i indgangshallen.

 

12. juli 2021

Eid finder i år sted tirsdag d. 20. juli.