Trafikomlægninger

Nyheder

8. april 2021

Ændret adgangsvej til skadestue og lægevagt på Nykøbing Falster Sygehus fra 8. april.

På torsdag d. 8. april ændres adgangsvejene til skadestuen og lægevagten på Nykøbing Falster Sygehus. Tunnelbyggeriet kræver, at adgangen fra Fjordvej/Hospitalsvej lukkes og ændres til, at udrykningskøretøjer skal køre ind via Colbjørnsensvej 64.

 

Eftersom den normale adgangsvej spærres, vil det kunne besværliggøre patientkørsel til ambulatorier og sengeafsnit på Fjordvej 17. For at kompensere for dette, vil kommunen oprette to parkeringspladser på hjørnet af Fjordvej/Hospitalsvej øremærket til Flextrafik.