Trafikomlægninger

Trafikomlægninger

Spærring af Kronprins Frederiks Bro om natten d. 1. juli 2021

På grund af broarbejde er det nødvendigt at spærre Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund på rute 207.

Spærringen sker d. 1/7 kl. 00:00-03:00 og 03:15-05:30.

 

Delvis spærring ved Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital

Lidt mere end halvdelen af pladsen foran Akutmodtagelsen afspærres til placeringen af en mobilkran, som skal nedtage byggepladsens tårnkran. Derudover bliver dele af adgangsvejen spærret i tidsrummet 7-17 hver dag, da lastbiler skal modtage elementer fra kranen og køre væk.

Det betyder, at ambulancer og andet trafik til akutmodtagelsen ledes udenom og har væsentlig mindre plads at parkere på. Der vil være vagter til stede, som guider trafikken og hjælper til.

Ambulancer/Flextrafik/sengetransport:

 • Dagstid (7.00-17.00): Alle ambulancer / flextrafik / sengetransporter kører fortsat til Akutmodtagelsen via Kettegård allé og ambulancevejen forbi byggepladsen. Ingen adgang til Akutmodtagelsen fra Hvidovrevej/Rosenhøj.
 • Dagstid (7.00-17.00): Der vil være vagter til stede, som guider og hjælper
 • Aften/nat (17.00-7.00): Alle ambulancer / flextrafik / sengetransporter kan køre til Akutmodtagelsen ad normale adgangsveje

 

 • Der bliver meget begrænset plads foran Akutmodtagelsen til at parkere, aflevere patienter og vende bilerne.
 • Det er vigtigt, at alle hurtigt får afviklet og kører igen. Det er vigtigt, at der hele tiden er lidt ekstra plads til eventuelle traume- og/eller hjertestoppatienter.
 • Det vigtigt, at alle hurtigt får afviklet og kører igen.

 

Kørsel til Køge Sygehus Audio Afdelingen

Man skal køre til Lykkebækvej 12, den brune bygning, IKKE selve Køge Sygehus!
Yderdøren åbner 7.30.

HUSK altid at læse HELE køreordren – mange specialadresser skifter adresse ind imellem.

 

2. juni 2021

Totalspærring af Frederikssundsvejtunnelen i begge retninger 

Total spærringen vil foregå i perioden 1.juni – 25.juni 2021 i tidsrummet kl. 21:30 til kl. 05:00.

Trafikken ledes via parallelveje (Borups Allé/Hareskovvej).

 

28. maj 2021

Helsingør Motorvejen spærres i sydgående retning:

Helsingør Motorvejen spærres i aften-/nattetimer i sydgående retning fra d. 4/6- til d. 14/6-2021.

Omkørsel (vedhæftet) via Frederiksborgvej, Hørsholm Kongevej (sydgående) tilbage til Helsingør Motorvejen ad næste tilkørselsanlæg.

Der vil være omkørsel i følgende tidsrum:

 Mandag-fredag kl. 19 til kl. 05.

 • Fredag aften kl. 19 til lørdag morgen kl. 09.
 • Lørdag aften kl. 19 til søndag morgen kl. 09.
 • Søndag aften kl. 19 til mandag morgen kl. 05.

Omkørslen er i forbindelse med asfalt slidlagsarbejde på Helsingør Motorvejen (ved Hørsholm) i retning mod København.

Til orientering er der i øjeblikket planlagt lukning og omkørsel på følgende datoer:

 •  d. 5/6- til d. 6/6-2021 (om morgenen).
 • d. 8/6- til d. 10/6-2021 (om morgenen).

Da arbejdet er vejrafhængigt kan disse datoer ændres.

Datoer for lukning vil løbende blive skiltet på motorvejen i perioden.

 

17. maj 2021

AKUT 1 på Nyk. Falster Sygehus:
Vær opmærksom på at AKUT 1 ligger på Fjordvej 15A! Skal du hente/bringe en borger til/fra AKUT 1, skal du køre til Fjordvej 15A ad Colbjørnsensvej. Du må IKKE køre til hovedindgangen og gå igennem sygehuset for at komme til AKUT 1.

 

 

5. maj 2021

Asfaltarbejde på Rute 21
På grund af asfaltarbejde er det nødvendigt at spærre rute 21 på strækningen mellem Holbækvej og Strandvejen.

Strækningen spærres i begge retninger fra den 17/5 kl. 06:00 til den 21/5 kl.9:30.

Under spærringen etableres der omkørsel via Odsherredvej, Vesterbro og Oddenvej.

 

8. april 2021

Ændret adgangsvej til skadestue og lægevagt på Nykøbing Falster Sygehus fra 8. april.

På torsdag d. 8. april ændres adgangsvejene til skadestuen og lægevagten på Nykøbing Falster Sygehus. Tunnelbyggeriet kræver, at adgangen fra Fjordvej/Hospitalsvej lukkes og ændres til, at udrykningskøretøjer skal køre ind via Colbjørnsensvej 64.

 

Eftersom den normale adgangsvej spærres, vil det kunne besværliggøre patientkørsel til ambulatorier og sengeafsnit på Fjordvej 17. For at kompensere for dette, vil kommunen oprette to parkeringspladser på hjørnet af Fjordvej/Hospitalsvej øremærket til Flextrafik.

 

15. september 2021

Slagelse sygehus Hovedindgang Fælledvej 11 spærret.

Ved Slagelse sygehus vil hovedindgangen (fælledvej 11) være spærret i morgen onsdag den 15/9-21 mellem 13.00-15.00 grundet indvielse af den selvkørende bus.

 

Vores biler kan holde ved p-pladsen markeret med grøn pil Fælledvej 11 eller benytte Fælledvej 13 . 

Kort over p-forhold ved Slagelse Sygehus

 

9. september 2021

Ændring af parkeringsforhold for FlexTrafik på Slagelse Sygehus, indgang 13, Fælledvej 13, 4200 Slagelse 

Klik Her og se mere.