Krav til vognmænd

Du skal opfylde en række krav for at blive Flextrafik-vognmand

Hvis du vil være Flextrafik-vognmand, er der en række krav som du skal opfylde. De væsentligste af disse er førertilladelse, økonomi og særlig uddannelse indenfor kollektiv servicetrafik,

Krav til kørekort og øvrige tilladelser

 • Besiddelse af kørekort til kategori B eller erhvervskørekort til D1 eller D.
 • Besiddelse af førerkort/chaufførkort eller efter den 1. september 2001 have gennemført og bestået et chaufførkursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (gælder ikke bustilladelse).

Der er desuden krav om, at du har, eller kan opnå, en af følgende tilladelser hos Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen:

 • Taxitilladelse
 • Tilladelse til offentlig servicetrafik
 • Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport
 • Bustilladelse

Krav til uddannelse og kurser

 • Gennemført kurset "Introduktionskursus til offentlig servicetrafik".
 • Gennemført kurset "Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer".
 • Gennemført kurset "Befordring af fysisk handicappede passagerer" eller "Befordring af bevægelseshæmmede". (Gælder kun for vognmænd og chauffører, der kører type 3, 4, 5 og 6 vogne).
 • Gennemført kurset "Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik"
 • Gennemført kursus som Busvognmand, (gælder kun for vogne indregistreret som Bus)

  De relevante kurser skal gennemføres forud for indsendelse af tilbud til Movia i forbindelse med en udbudsrunde.

Krav til økonomi og forsikringer

 • Skal kunne dokumentere, at der ikke er forfalden ubetalt gæld til det offentlige på over 100.000 kroner.
 • Skal kunne stille en bankgaranti på mindst 50.000 kroner, (gælder kun garantiudbud).
 • Skal have de lovpligtige forsikringer, som kræves på vognen samt erhvervsansvarsforsikring i forbindelse med transport af kunder mv.