Krav til vognmænd

Du skal opfylde en række krav for at blive Flextrafik-vognmand

Hvis du vil være Flexvognmand, er der en række krav til blandt andet førertilladelse, økonomi og særlig uddannelse indenfor kollektiv servicetrafik, som du skal opfylde.

Krav til kørekort og øvrige tilladelser

 • Besiddelse af erhvervskørekort.

 • Besiddelse af førerkort eller efter den 1. september 2001 have gennemført og bestået et taxichaufførkursus godkendt af Trafikstyrelsen (gælder ikke bustilladelse).

Der er desuden krav om, at du kan opnå en af følgende tilladelser hos Trafikstyrelsen:

 • Taxitilladelse

 • Tilladelse til offentlig servicetrafik

 • Bustilladelse hos Trafikstyrelsen.

Krav til uddannelse og kurser

 • Gennemført "Introduktionskursus til offentlig servicetrafik".

 • Gennemført kurset "Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer".

 • Gennemført kurset "Befordring af fysisk handicappe passagerer" eller "Befordring af bevægelseshæmmede". Gælder kun for vognmænd og chauffører, der kører liftvogn.

 • Gennemført kursus som Bus- eller Taxivognmand, forud for ansøgning om prækvalifikation eller indsendelse af tilbud til Movia.

Krav til økonomi og forsikringer

 • Skal kunne dokumentere, at der ikke er forfalden ubetalt gæld til det offentlige.

 • Skal kunne stille en bankgaranti på mindst 50.000 kroner.

 • Skal have de lovpligtige forsikringer, som kræves på vognen samt ansvarsforsikring i forbindelse med transport af kunder mv.