Uddannelse til chauffører

Flextrafik stiller særlige krav til viden og uddannelse i personbefordring

Som vognmand er du forpligtet til at sørge for, at dine chauffører har gennemgået den nødvendige uddannelse.

Alle chauffører, som kører Flextrafik skal have:

  • Gennemført kurset "Introduktionskursus til offentlig servicetrafik".

  • Gennemført kurset "Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer".

  • Gennemført kurset "Befordring af fysisk handicappe passagerer" eller "Befordring af bevægelseshæmmede". Gælder kun for vognmænd og chauffører, der kører type 3, 4, 5 og 6 vogne.

Desuden skal man som chauffør, have gyldigt førerkort til erhvervsmæssig personbefordring. For at få førerkortet udstedt, skal man have gennemført et chaufførkursus, der er godkendt af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen. Chaufførkurset har en varighed på 45 eller 74 timer, og omfatter undervisning i teoretiske og praktiske forhold, og afsluttes med en prøve.