Materielstandard

Movia stiller ikke specifikke krav til materieltyper. Til gengæld stilles der funktionskrav, som kan variere fra udbud til udbud

Af hensyn til at få konkurrenceudsat alle elementer i en udbudsenhed, stiller Movia ikke specifikke krav til materiellet. Det vil sige, at vi fx ikke stiller krav om en bestemt bilmærke, men krav til de funktioner, som vognene skal kunne opfylde.

Eksempler på funktionskrav:

  • Vognene skal være egnede til kørselsopgaven. Endvidere skal vognene være vel vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable gennem hele kontraktperioden.

  • Vogne og udstyr skal opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne til enhver tid måtte stille.

  • Kørslen skal gennemføres efter de aftalte retningslinjer, og Movia har til enhver tid ret til at inspicere vognene for at kontrollere deres vedligeholdelsesstand.

  • Vognene skal enhver tid opfylde myndighedernes energi- og miljøkrav.

  • Indstigningstrin og evt. efterfølgende trin skal være lavest mulige. Den maksimale højde er 30 cm. (Type 4 og 5 vogne).

  • Alle sæder skal være forsynet med nakkestøtte og seleforlænger, samt være fremadrettede. (Type 4 og 5 vogne).

Kravene varierer alt efter kørselstype og udbudsår. Læs derfor altid udbudsbetingelserne grundigt igennem.