Udbud af flextrafik

Kørslen i Flextrafik udbydes efter EUs Direktiv om Forsyningsvirksomhed.

Betingelserne for udbuddet fastsættes af Movia. Da betingelserne kan variere afhængig af udbud, skal du som vongmand være opmærksom på at have læst de respektive udbudsbetingelser. 

Udbudsprocessen er elektronisk, hvilket betyder, at Movia kun modtager og besvarer spørgsmål til udbuddet samt selve tilbuddet i elektronisk form.