Takst Sjælland 16

Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet besluttet og gennemført en gennemgribende reform af taksterne i den kollektive trafik på Sjælland. Takst Sjælland, som reformen hedder, trådte i kraft 15. januar 2017.

Passagerer venter på bussen ved Hovedbanegården i København på Tietgens Bro

Hovedtræk i Takst Sjælland


Takst Sjælland indebærer helt overordnet, at Sjælland, Lolland, Falster og Møn fra 15. januar 2017 er blevet ét stort pendlingsområde med ens rejseregler, og at passagererne kan regne med, at rejsekortet altid er billigst, med mindre man rejser 26 gange på en måned i samme relation eller zoner – så skal man have et periodekort. Den viden har kunderne i den kollektive trafik ikke haft tidligere, selvom de har efterspurgt den i årevis.

Takst Sjælland 16 omfatter 70 pct. af alle rejser i den kollektive trafik i Danmark. Der foretages over 300 mio. rejser årligt på Sjælland og øerne.

Der er tale om en af de største reformer af priserne i den kollektive trafik siden 1970’erne.

96 pct. af alle rejser på Sjælland er stort set ikke berørt af takstharmoniseringen. 4 pct. af alle rejser på Sjælland er imidlertid berørt af takstharmoniseringen med prisstigninger på over 5 pct. og ændrede rejseregler. F.eks. er alle-zoner princippet afskaffet i det gamle takstområde Hovedstaden og i det gamle takstområde Vest, og der er indført flere zoner i det gamle takstområde Syd. Men Takst Sjælland byder også på mange andre forandringer, som kunderne skal have god information om – og tid til at vænne sig til.

Alle involverede parter i arbejdet med Takst Sjælland 16 har været dedikerede omkring at sikre, at så få passagerer som overhovedet muligt bliver negativt berørt af takstharmoniseringen. F.eks. har der i arbejdet været rettet særlig opmærksomhed mod at sikre, at pendlerne berøres så lidt som overhovedet muligt.

Movia er overordnet tilfreds med, at blot 4 ptc. bliver berørt negativt. Men vi har samtidig meget stor forståelse for, at ulemperne ved Takst Sjælland 16 vil overskygge fordelene for dem, der oplever negative konsekvenser af, at vi har harmoniseret priserne i den kollektive trafik.

Derfor forestår der fortsat en meget vigtig opgave med at sikre god information til de mange passagerer i den kollektive trafik om konsekvenserne af Takst Sjælland 16 – både til dem, der høster fordelene, og til dem, der bliver negativt berørt. 

Fakta ark Takst Sjælland 

Opdateret 4. januar 2017

Overbliksnotat

Takst Sjælland 16 - kort fortalt

Oversigt over billetudbud i Takst Sjælland


Enkeltbilletter

Fakta ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter


Rejsekort

Fakta ark 2 Takst Sjælland - Rejsekort


Periodekort

Fakta ark 3 Takst Sjælland - Pendlerkort


Klippekort

Fakta ark 4 Takst Sjælland - Klippekort


Pensionister

Fakta ark 5 Takst Sjælland - Pensionister


Unge, overgangsordninger

Fakta ark 6 Takst Sjælland - Unge


Off Peak Rabat

Fakta ark 7 Takst Sjælland - off peak rabat

Øvrige produkter

Fakta ark 8 Takst Sjælland - Øvrige produkter


Handicappede

Fakta ark 9 Takst Sjælland - Handicappede


Cykler

Fakta ark 10 Takst Sjælland - Cykler


Landsdelstrafik

Fakta ark 11 Takst Sjælland - Relation til landsdelstrafikken


Takstområde Syd, særlig problemstilling

Fakta ark 12 Takst Sjælland - Takstområde Syd problemstilling

Indtægtsdeling

Fakta ark 13 Takst Sjælland - Indtægtsdeling

Erhvervskort

Fakta ark 14 Takst Sjælland - Erhvervskort

Alle zoners problemstilling

Fakta ark 16 Takst Sjælland - Alle zoners problemstilling


Eksempler på priser før og efter Takst Sjælland
- opdateret 30. november 2016

Før og efter priser udvalgte destinationer fra Næstved

Før og efter priser udvalgte destinationer fra Fredensborg

Før og efter priser udvalgte destinationer Gribskov Kommune

Før og efter priser udvalgte destinationer fra Helsingør Kommune

Før og efter priser udvalgte destinationer Halsnæs Kommune

Før og efter priser udvalgte destinationer Høng

Før og efter priser udvalgte destinationer Haslev og Faxe Ladeplads

Før og efter priser udvalgte destinationer Kalundborg Kommune

Før og efter priser udvalgte destinationer Vordingborg Kommune

Før og efter priser udvalgte destinationer Stevns Kommune 

Før og efter priser udvalgte destinationer Maribo

Før og efter priser udvalgte destinationer Frederikssund Kommune


Status Takst Sjælland - møde med Transportudvalget
22. februar 2017

Status Takst Sjælland - møde med Transportudvalget 22. februar 2017